Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе"

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Исследования электрохимии в средней школе

Автор: Каданер Л.И.
Другие авторы: Щокина А.О.
Издательство: Советская школа
Год издания: 1970
Страницы: 106
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Скачать: issledovaniyaselektrohimii1970.djvu

Л. І. КАДАНЕР. А.О. ЩОКІНА
ДОСЛІДИ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ
В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ:
Л. І. КАДАНЕР, А. О. ЩОКІНА
ДОСЛІДИ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
ВИДАВНИЦТВО "РАДЯНСЬКА ШКОЛА" Київ-1970
541 (07) К 13
Автори цієї книжки описали понад сімдесят найрізноманітніших дослідів з
електрохімії- однієї з найважливіших тем курсу хімії середньої школи.
Книжка складається з трьох розділів, до кожного з яких подано теоретичний
матеріал, що допоможе вчителю глибше розібратися в окремих питаннях,
краще осмислити зміст дослідів. Велика кількість дослідів, багатніі
ілюстративний матеріал допоможуть легко підібрати роботи для
демонстрування на уроках, практичних занять, гурткової роботи, хімічних
вечорів тощо. Вчителі можуть використати книжку і для навчального
моделювання.
Книжка може бути хорошим посібником не лише для вчителів хімії середніх
шкіл, а й для студентів природничих факультетів вузів.
6-5
332-70 М
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ
З великої кількості розчинів можна виділити дві групи: електроліти, які
проводять електричний струм, і неелектроліти, які електричного струму не
проводять. Причина електричної провідності розчинів була чітко з'ясована
С. Арреніусом - творцем теорії електролітичної дисоціації. Основне
положення цієї теорії полягає в тому, що молекули електролітів у
відповідних розчинниках, наприклад, у воді, розпадаються на протилежно
заряджені частинки - іони (позитивно заряджені - катіони, негативно
заряджені - аніони). Цей процес розпаду на іони відбувається під дією
молекул розчинника незалежно від протікання струму через розчин, а під
дією електричного поля аніони і катіони рухаються відповідно до
позитивного і негативного електродів.
Якщо напруженість електричного поля однакова, швидкість руху іонів
залежить від їх природи. Швидкість руху іонів при спаданні напруги на 3 е
на 1 см невелика (кілька сантиметрів на годину). Швидкість руху іонів ОН-
в 2,5 раза більша, а іонів Н+ в 5 раз більша, ніж інших іонів. Цим
пояснюється те, що розчини кислот і лугів краще проводять електричний
струм, ніж розчини солей. З підвищенням температури швидкість руху іонів
зростає, в зв'язку з цим зростає і електропровідність розчину.
У результаті електролітичної дисоціації лише певна частина молекул
розпадається на іони, після чого настає динамічна рівновага. Рівновага в
розчині електролітів відповідає певному ступеню дисоціації, який
позначають літерою а. Ступінь дисоціації - це відношення кількості
молекул, що розпалися на іони, до загальної кількості розчинених молекул.
Ступінь електролітичної дисоціації залежить від природи розчинника,
природи електроліту і його концен-
II
трації. Із зменшенням концентрації електроліту ступінь дисоціації
зростає.
У розчинах більшості неорганічних солей, деяких сильних кислот (HCl,
HN03, H2SO4, НСЮ4) і лугів (NaOH, КОН, LiOH і т. д.) ступінь дисоціації,
навіть при великих концентраціях, дорівнює 1, точніше наближається до 1.
Це так звані сильні електроліти. Електроліти, які утворюють у водних
розчинах лише незначну кількість іонів, називаються слабкими
електролітами.
Молекули в розчині розпадаються на іони завдяки безпосередній дії на них
полярних молекул розчинника. Останні орієнтуються навколо полярних
молекул розчиненої речовини і утворюють електричне поле. Виникають
кулонівські сили притягання, що призводить до розриву молекули, яка
розпадається на іони.
Орієнтація молекул розчинника відбувається в умовах безперервного
теплового хаотичного руху молекул, що заважає орієнтації. Ці молекули
зазнають безперервних ударів інших молекул. Тому в певний інтервал часу
лише навколо невеликої частини молекул розчиненого електроліту виникає
така орієнтація, яка спричиняє розрив молекули і утворення іонів.
Навколо іонів негайно утворюється так звана соль-ватна оболонка з
полярних молекул розчинника. Наявність такої оболонки значно зменшує силу
взаємодії між іонами. Сольватна оболонка, яку утворюють молекули води,
називається гідратною.
Незважаючи на наявність сольватної оболонки, під час зіткнення іонів у
багатьох випадках відбувається взаємодія, внаслідок якої з іонів знову
утворюються молекули. Цей процес називається моляризацією.
У міру збільшення кількості іонів у розчині (внаслідок електролітичної
дисоціації) пропорціонально збільшується кількість зіткнень між іонами.
Відповідно зростає ' швидкість процесу моляризації. Нарешті за певних
умов (концентрації іонів, температури та ін.) у розчині вста- 1
новлюється динамічна іонна рівновага, яка характеризується тим, що
швидкість процесу утворення іонів-¦ j іонізація дорівнює швидкості
зворотного процесу - моляризації. Якщо змінити умови, іонна рівновага
порушується. У багатьох розчинників спостерігається чіткий зв'язок між їх
діелектричною сталою і здатністю спри- і чинювати дисоціацію. Так,
діелектрична стала води - 81, /
II
метилового спирту - 35, етилового спирту - 26, рідких вуглеводнів - 2,2-
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама