Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 10

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 34 >> Следующая

надлишок електронів, через що вона набуває негативного заряду. Позитивно
заряджені іони, які перейшли в розчин завдяки електростатичному
притяганню, залишаються безпосередньо біля поверхні металевого електрода.
Утворюється подвійний електричний шар. Між електродом і розчином виникає
стрибок потенціалу, який і називається електродним потенціалом.
Поряд з переходом іонів з металу в розчин відбуватиметься і зворотний
процес. Швидкість переходу іонів з металу в розчин Vі може бути більшою
за швидкість зворотного переходу іонів 3 розчину в метал 02 (Иі>И2)-Така
різниця в швидкостях приведе в результаті до зменшення кількості
позитивних іонів у металі і збільшенню їх у розчині. Металевий електрод
набуває негативного заряду, розчин - позитивного.
Чим більша різниця Оі-и2, тим більш негативним буде заряд металевого
електрода. У свою чергу величина о2 залежить від вмісту іонів металу в
розчині; більшим їх концентраціям відповідає більша швидкість Отже, із
збільшенням концентрації іонів у розчині зменшується негативний заряд
металевого електрода.
Якщо, навпаки, швидкість переходу іонів металу в розчин буде меншою за
швидкість зворотного процесу
II
(иі<и2), то на металевому електроді буде надлишок позитивних іонів, а в
розчині - їх недостача. У такому разі електрод набуде позитивного заряду,
а розчин-¦ негативного.
В обох випадках різниця потенціалів, яка виникає в результаті
нерівномірного розподілу зарядів, прискорюватиме повільніший процес і
гальмуватиме швидший. Внаслідок цього настане момент, коли швидкості обох
процесів стануть рівними. Настане рівновага, яка матиме динамічний
характер. Перехід іонів з металу в розчин і навпаки відбуватиметься увесь
час і в стані рівноваги. Швидкості цих процесів у стані рівноваги будуть
однаковими (0ір = 02р). Величина електродного потенціалу, яка
зберігається в стані рівноваги, називається рівноважним електродним
потенціалом.
Потенціал, який виникне між металом і розчином, якщо занурити метал у
розчин, в якому концентрація іонів цього металу дорівнює одному грам-
іону, називатиметься нормальним або стандартним електродним потенціалом.
Якщо розмістити нормальні потенціали електродних реакцій для різних
металів так, щоб їх алгебраїчні величини послідовно зростали, то ми
дістанемо відомий із загального курсу хімії ряд напруг. У цьому ряді всі
елементи розміщені залежно від їх електрохімічних властивостей, які
безпосередньо пов'язані з хімічними властивостями. Так, усі метали
розміщені до міді (тобто з більш негативними потенціалами), відносно
легко окислюються, а всі метали, розміщені після міді, окислюються з
досить великими труднощами.
К, N3, Са, А1, Мп, 2п, Ре, №, Бп, РЬ, Н2, Си, Ай, Аи.
Кожний член ряду, як більш активний, може витісняти із сполук будь-якого
члена ряду, що стоїть вправо від нього в ряді напруг.
Розглянемо механізм дії гальванічного елемента, схему якого подано на
мал. 14. Елемент складається з цинкової пластинки, зануреної в розчин
сульфату цинку, і мідної пластинки, зануреної в розчин сульфату міді.
Обидві посудини з розчинами, які називаються на-півелементами, сполучені
між собою електролітичним ключем у гальванічний елемент. Цей ключ (скляна
труб-
II
ка, заповнена електролітом) дає змогу іонам переміщатися з однієї
посудини (напівелемента) в іншу. Водночас розчини сульфату цинку і
сульфату міді не змішуються.
Якщо електричне коло розімкнене, то ніяких змін у металевих пластинках і
в розчині не відбувається, а коли замкнути коло, то по колу потече струм.
Електрони з місця, де густина негативного заряду вища (тобто з цинкової
пластинки), переміщатимуться до місця з меншою густиною негативного
заряду або до місця з позитивним зарядом (тобто до мідної пластинки).
Внаслідок переміщення електронів рівновага на межі метал- розчин
порушиться. Надлишок негативних зарядів у цинковій пластинці зменшиться,
відповідно зменшаться сили притягання, і частина іонів цинку з подвійного
електричного шару перейде в загальний об'єм розчину.. Це приведе до
зменшення швидкості процесу переходу іонів Іп2+ з розчину в метал.
Збільшиться різниця -(яка в стані рівноваги дорівнювала нулю), і нова
кількість іонів цинку перейде з металу в розчин. Це зумовить появу
надлишку електронів у цинковій пластинці, які негайно перемістяться до
мідної пластинки, і знову все буде безперервно повторюватись. Внаслідок
цього цинк розчинятиметься, а в колі безперервно протікатиме електричний
струм.
Зрозуміло, що безперервне переміщення електронів від цинкової пластинки
до мідної можливе лише тоді, коли вони асимілюватимуться на мідній
пластинці. Поява надлишку електронів у мідній пластинці приведе до
перебудови подвійного шару. Негативні іони 5042~ відштовхуватимуться, а
позитивні іони міді, які є в розчині, заходитимуть у подвійний
електричний шар завдяки електростатичному притяганню, зумовленому появою
електронів. Швидкість процесу переходу іонів у метал с2 збільшиться. Іони
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама