Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 14

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 34 >> Следующая

природи і стану поверхні металевих електродів, від складу електроліту,
від густини струму, температури та інших факторів.
Під час проходження струму, наприклад на катоді, відбувається безперервне
розряджання катіонів. Ця безперервність забезпечується надходженням нових
порцій катіонів до катода, головним .чином за рахунок дифузії. Але
швидкість дифузії іонів при достатньо великих струмах не зможе повністю
компенсувати їх убування. Внаслідок прикатодний шар електроліту
збідниться на катіони. Поблизу анода, якщо він розчиняється в процесі
електролізу, спостерігається протилежне: іони, які переходять з анода в
прианодний шар розчину, не встигають переноситись під впливом дифузії в
загальний об'єм розчину. Тому прианодний шар електроліту збагатиться на
II
іони металу, що розчиняється. Внаслідок таких концентраційних змін
потенціал катода стає більш негативним, а потенціал анода - більш
позитивним. Відповідно змінюється і різниця потенціалів Еа-Ек. Така зміна
потенціалу, спричинена концентраційними змінами, називається
концентраційною поляризацією. Чим більша густина струму і чим менший
коефіцієнт дифузії, тим більші концентраційні зміни поблизу електродів і
тим більш відповідна концентраційна поляризація.
Електродна поляризація в різних процесах електролізу веде до
непродуктивних витрат електроенергії, бо величина напруги и на
електролізері внаслідок поляризації збільшується.
Під час роботи гальванічних елементів поляризація знижує їх
електрорушійну силу і зменшує коефіцієнт корисної дії. Тому, розробляючи
такі системи, вживають заходів, щоб максимально зменшити поляризацію.
Для певних процесів поляризація виявляється корисною, а іноді і конче
потрібною. Наприклад, якби не поляризація, то з водних розчинів неможливо
було б електролітично осаджувати цинк, нікель, залізо та інші елементи,
які мають більш негативний рівноважний електродний потенціал, ніж водень.
Ці метали не могли б розряджатися на катоді доти, поки іони водню не
розрядилися, тобто доти, поки в розчині є вода. Але завдяки поляризації
із зростанням густини струму потенціал розряджання водню стає більш
негативним, внаслідок чого досягається потенціал розряджання цинку,
нікелю або заліза. Після цього вже починається сумісне розряджання цих
іонів разом з іонами водню.
Електроліз широко застосовується в сучасній техніці.
Так, за допомогою електролізу в промисловості добувають метали натрій,
калій, літій, берилій, алюміній, магній. Ці метали не виділяються з
водних розчинів завдяки великій електрохімічній активності і тому їх
виділяють електролізом з розплавлених солей або лугів.
Такі метали, як мідь, цинк, нікель, олово виділяються на катоді під час
електролізу водних розчинів. Для цього руди цих металів обробляють
розчинами кислот, найчастіше сірчаної, і відповідно добувають розчини
сульфатів, які і піддають електролізу.
Електроліз застосовують також для рафінування металів. Так, за допомогою
електролізу рафінують майже
II
90% всього світового виробництва міді, рафінують алюміній, олово.
Метал, який підлягає рафінуванню, наприклад мідь, виконує в процесі
електролізу роль аноду. Електроліз ведуть за таких умов, щоб відбувалося
лише розчинення міді й інших домішок металів, активніших за мідь. Менш
активні метали, наприклад, срібло, золото не розчиняються внаслідок
невеликого потенціалу. Ці домішки, що падають на дно електролізера,
збирають і піддають відповідній переробці. Мідь, що розчинилася на аноді,
осаджується під час електролізу на катоді. Іони інших активніших металів
не осаджуються завдяки невеликому потенціалу, який відповідно
регулюється. Таким чином мідь рафінується, позбуваючись в анодному
процесі від домішок малоактивних металів і в катодному-від домішок
активніших металів.
За допомогою електролізу покривають металеві предмети оловом, нікелем,
цинком, хромом, щоб захистити їх від корозії та надати їм красивого
вигляду.
Металеві покриття виконують часто і іншу роль - підвищують стійкість
деталей машин і інструменту проти стирання (покриття хромом, нікелем,
залізом), для поліпшення електропровідності різних контактів (покриття
сріблом, золотом, родієм, паладієм). Ця галузь техніки називається
гальваностегією.
Щоб добути високоякісні суцільні дрібнокристалічні покриття, підбирають
відповідні умови електролізу. Відомо, що висока катодна поляризація
сприяє осадженню дрібнокристалічних суцільних покрить. Такі метали, як
нікель, залізо осаджуються із звичайних водних розчинів з великою
поляризацією. А олово, срібло, свинець, цинк на катоді розряджаються при
дуже малій поляризації і тому утворюються несуцільні осади, які зовсім не
мають захисних властивостей. Це часто окремі голчасті або деревоподібні
осади. В олов'яні і свинцеві електроліти добавляють спеціальні домішки -
поверхнево-активні речовини і колоїди, які підвищують поляризацію,
внаслідок чого утворюються суцільні високоякісні металеві покриття.
Срібло осаджують з розчинів його комплексних сполук. В таких розчинах
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама