Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 15

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 34 >> Следующая

поляризація значно зростає, завдяки чому утворюються високоякісні
покриття.
Густина струму повинна бути, в певних межах. Якщо
II
густина струму дуже мала, утворюються несуцільні осади, якщо надмірно
велика - утворюються губчасті або деревоподібні осади, які не мають
захисних властивостей. Чим менша концентрація іонів металу в розчин і і
чим нижча температура, тим нижча повинна бути густина струму.
Щоб металеве покриття було міцно зв'язане з поверхнею металевих
предметів, їх ретельно очищають спочатку від жирових забруднень -
знежирюють, а потім обробляють у кислотах (травлять).
Електролітичне осадження металів на неметалах і електролітичний метод
виготовлення різних виробів називається гальванопластикою.
Гальванопластику, яку вперше в історії відкрив російський вчений Б. С.
Якобі, використовують для виготовлення різних металевих копій - кліше для
друкування паперових грошей, матриць для штампування грамофонних
пластинок, хвилеводів у радіотехніці і електроніці тощо.
Електролізом користуються для обробки металу. В машинобудуванні і
приладобудуванні широко поширені процеси електрохімічного полірування
поверхні металевих предметів, електрохімічне фрезерування, гравірування,
свердління. Методом електролізу добувають хлор, їдкий натр, водень,
кисень і інші речовини. Все більшого поширення набувають і електрохімічні
способи органічного синтезу.
Дослід 22. Гідроелектрометалургійний спосіб добування міді
Гідроелектрометалургія - це добування металів методом електролізу водних
розчинів їх сполук.
Вихідний матеріал для експерименту - суміш основного карбонату міді
(Си0Н)2С03 з піском або глиною у ваговому відношенні 1 :5. Така суміш
імітує підготовлену до виробництва руду.
Спочатку здійснюють вилуговування - добування розчиненої сполуки міді у
вигляді водного розчину. Для цього суміш основного карбонату міді з
піском насипають у конічну колбу. Потім доливають розчин сірчаної кислоти
(150 г/л).
Щоб уникнути викидання суміші з колби внаслідок виділення вуглекислого
газу під час реакції:
(Cu0H)2C03 + 2H2S04 - 2CuSO, + ЗНаО + С0.2 f
II
кислоту доливають малими порціями, суміш перемішують скляною паличкою.
Після того, як припиниться виділення вуглекислого газу під час доливання
сірчаної кислоти, суміші дають відстоятися. Розчин зливають і фільтрують.
Мідь з розчину, який містить іони Си2+, виділяють на катоді
електрохімічним способом. Для цього розчин наливають у стакан місткістю
500 мл. Електроди (катод- вугляний, мідний або алюмінієвий, анод-
вугляний) занурюють в електроліт і сполучають з джерелом постійного
струму напругою 5-8 в, густиною струму 2-3 а!дм\
В результаті електролізу мідь буде відновлюватись у вигляді червоного
нальоту, що дуже добре спостерігати на чорному вугляному або алюмінієвому
катоді.
Реактиви та обладнання: основний карбонат міді (СиОН)гСОз, сірчана
кислота Н2504; конічна колба місткістю 0,75-1 л, хімічний стакан на 500
мл, електроди (вугляний і алюмінієвий), джерело постійного струму,
вольтметр, скляна паличка, фільтрувальний папір, лійка.
Дослід 23. Електроліз розчину сульфату міді з вугляним анодом
Наливають у стакан-електролізер до половини розчину сульфату міді (60
г/л), підкисленого сірчаною кислотою (2 г/л). В електроліт занурюють
вугляні електроди, вмонтовані в кришці. Через електроліт пропускають
постійний електричний струм, густина якого на катоді повинна бути в межах
0,6-1,0 а/дм2, напруга - 5 в.
Через кілька хвилин спостерігають на катоді червоний осад міді.
Схема електролізу розчину сульфату міді:
СиЭ04 Си2+ + БО/-.
Катод Анод
Си2+ + 2е -*|Сй°!, 2Н20 - 4<Г -> 4Н+ + 20°.
20°-* 02
На катоді відновлюється мідь, на аноді виділяється кисень з молекул води,
тому що молекули води легше окислюються в умовах досліду, ніж іони Б02г.
II
Дослід 24. Електроліз розчину сульфату міді з мідним анодом
Оміднений катод у попередньому досліді використовують як анод. Для цього
електроди міняють місцями і знову крізь розчин пропускають електричний
струм.
Спостерігають розчинення (окислення) міді на аноді та осадження міді з
розчину (відновлення) на катоді.
Реактиви та обладнання до дослідів 23, 24: Сульфат міді Си504, сірчана
кислота Н2504; два вугляні електроди з провідниками, стакан-електролізер,
кришка з електроізоляційного матеріалу, джерело постійного струму.
Дослід 25. Електролітичне рафінування міді
Досліди доцільно виконувати в позаурочний час для поглиблення знань про
електроліз та його практичне застосування.
і. Очистка міді електрорафінуванням може бути проведена в електролізері -
хімічному стакані, закритому кришкою, в яку вмонтовані електроди.
В електролізер наливають 300 мл 10-процентного розчину сірчаної кислоти,
в який добавлено 45 г мідного купоросу. Електроди (анод-мідна пластинка,
катод- вугляний стержень) сполучають з джерелом постійного струму
напругою 3-5 в. Густина струму повинна бути 2 а/дм2. Під час пропускання
струму через розчин на катоді виділяється чиста мідь, а "чорнова" мідь
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама