Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 17

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 34 >> Следующая

електроди, джерело постійного струму, амперметр, вольтметр, реостат.
Дослід 28. Добування цинку методом електролізу розчину його солі
Дослід з електрокристалізації цинку проводять за допомогою приладу, який
показано на мал. 15.
Електролізер - склянка з відрізаним дном. Шийку склянки закривають
пробкою, в яку вставлено цинковий анод. Пробку заливають менделєєвською
замазкою.
Для електролізу готують 10-процентний розчин хлориду цинку. Під час
розчинення хлориду цинку у воді утворюється каламутний розчин внаслідок
гідролізу солі і утворення важкорозчинної основної солі. Щоб запобігти
гідролізу, до нього добавляють кілька крапель соляної кислоти. Якщо
розчин все-таки каламутний, його слід відфільтрувати. В електролізер
наливають прозорий розчин хлориду цинку.
Електролізер закріплюють у кільцях штатива шийкою склянки вниз з цинковим
ано-
Мал. 15. Прилад для демонстрування електролізу розчину солі цинку.
II
дом. Зверху електролізер закривають кришкою з електроізоляційного
матеріалу, в яку вмонтовано мідний або алюмінієвий катод. Пластинки
електродів згинають так, щоб вони були розташовані паралельно один до
одного. Електроди сполучають з джерелом постійного електричного струму
напругою 10-12 в. Через 5-10 хв на поверхні катода з'являються кристали
цинку у вигляді ниток (дендритів), які утворюють "гіллясте дерево".
Нитки цинку не повинні стикатись з анодом. Найін-тенсивніше кристали
цинку ростуть по краях катодної пластинки, де густина струму найбільша.
Реактиви та обладнання: хлорид цинку 2пС12, соляна кислота НС1; цинкова
та мідна пластинки, склянка місткістю 0,5 л, кришка, штатив з кільцями,
джерело постійного електричного струму.
Дослід 29. Добування свинцю методом електролізу розчину його солі
В електролізер наливають 10-процентний розчин ацетату свинцю. Готуючи
розчин солі, треба добавити до нього кілька крапель оцтової кислоти, щоб
запобігти утворенню важкорозчинної основної солі - продукту гідролізу
ацетату свинцю. Якщо розчин утворюється каламутним, його відфільтровують.
Для електролізу використовують прилад, зображений на мал. 15.
Знизу в пробку елек-тролізера вставлено свинцевий анод, а зверху в кришку
- цинковий катод.
Для того, щоб добути так зване "сатурнове дерево", катодній цинковій
пластинці надають форми, показаної на мал. 16.
Якщо пропускати постійний електричний струм через' розчин, то через
кілька хвилин можна побачити утворені кристали свинцю у вигляді дерева,
повернутого кроною вниз
и
Мал. 16. Форма цинкового катода для електролізу солі свинцю.
4 1120
49
Особливо ефектно демонструвати дослід у плоско-паралельній кюветі і
Процес електролізу проектувати на екран за допомогою проекційного
апарата.
Реактиви та обладнання: ацетат свинцю РЬ(СНзСОО)2> оцтова кислота
СНзСООН; свинцева та цинкова пластинки, електролізер, джерело постійного
струму.
Дослід ЗО. Електроліз води
1. Воду можна розкласти за допомогою електричного струму в апараті
Гофмана з платиновими електродами або в апараті такої самої конструкції,
але з нікелевими

з
Мал. 17. Апарат конструкції Гофмана.
Мал. 18. Саморобний прилад, аналогічний за конструкцією до апарата
Гофмапа.
або мідними електродами (мал. 17). Якщо в школі немає такого приладу,
учні самі можуть виготовити аналогічний за конструкцією до апарата
Гофмана. На мал. 18 зображено такий прилад.
II
Через лійку в бюретки, в яких відкрито крани, наливають 5-10-процентшш
розчин сірчаної кислоти. Воду підкислюють сірчаною кислотою для того, щоб
збільшити електропровідність. Прилад вмикають в джерело постійного
електричного струму напругою 10-12 в.
Щоб переконатись у тому, що на катоді виділяється водень, а на аноді
кисень, що об'єм водню, який виділився, в два рази більший від об'єму
кисню, обережно відкривають крани бюретки. До отвору бюрег-ки, в якій
об'єм газу в два рази більший, підносять запаленого сірника. Газ спалахує
з характерним для водню звуком і спокійно згоряє, утворюючи крапельки
води на холодному предметі, якщо його обережно внести в полум'я. Кисень у
другій бюретці визначають, користуючись широкою скляною трубкою, яку
насаджують на бюретку за допомогою пробки. Тліюча скіпка спалахує, якщо
її внести в трубку, в яку виходить газ.
Реактиви та обладнання: сірчана кислота Н2504; дві бюретки з кранами
місткістю 25 мл, скляний трійник, лійка, кілька відрізків гумових та
скляних трубок, нікелеві або мідні пластинки, пробки, скіпка, джерело
постійного електричного струму або випрямляч, штатив.
2. Склад води можна визначити електролізом за допомогою простого приладу
(мал. 19).
У стакан місткістю 500 мл наливають до половини висоти 5-10-процентного
розчину сірчаної кислоти і занурюють у нього дві перевернуті догори дном
пробірки, їх заповнюють розчином електроліту так: у пробірку вставляють
гумову трубку, сполучену з хлоркальцієвою трубкою, яка виконує роль
запобіжника 1 (мал. 19).
Мал. 19. Прилад для демонстрування електролізу води.

II
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама