Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 19

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 34 >> Следующая

потім сульфат нікелю і хлорид натрію. 2. Окремо розчиняють борну кислоту
в гарячій воді, доводячи розчин майже до кипіння. В гарячому розчині
борної кислоти розчиняють кумарин. 3. Другий розчин, помішуючи, потроху
вливають у перший, не охолоджуючи, щоб кумарин не випав в осад. 4. Розчин
охолоджують, фільтрують.
Борну кислоту вводять у розчин для стабілізації кислотності електроліту,
яка значною мірою впливає на якість нікелевих покрить. рН розчину має
бути 4-5.
Іони СР вводять для інтенсифікації процесу розчинення нікелевого анода. У
відсутності хлориду натрію відбувається пасивування анода, на якому
розряджаються іони ОН~, що супроводжується виділенням кисню. При цьому
швидко підкислюється електроліт, що порушує нормальний режим електролізу.
Кумарин сприяє утворенню блискучих нікелевих покрить. У відсутності
кумарину утворюються матові осади нікелю.
При високій кислотності електроліту і високій температурі (75-80° С)
нікелеві аноди можуть нормально розчинятись і в відсутності іонів СГ.
Стакан або прямокутну ванночку з органічного скла наповнюють
електролітом. Металеву пластинку, яку покривають нікелем, використовують
як катод, поверхню якого заздалегідь підготували. Анод - нікелева
пластинка.
Прилад для нікелювання збирають так, як показано на мал. 21.
II
Через електроліт пропускають постійний електричний струм напругою 6-8 в,
густина якого 1-2 а/дм2.
В результаті дістають міцне, щільне покриття.
Описаний вище спосіб можна застосувати для нікелювання ножів, виделок та
інших металевих предметів.
Нікелюючи ці предмети, використовують як анод дві пластинки з нікелю, які
розташовують з обох боків катода - предмета, який нікелюють. Це
забезпечує рівномірне покриття.
Під час нікелювання утворюється пористий шар нікелю на поверхні металу.
Пористість нікелевого покриття знижує його якості як захисного шару. Із
збільшенням товщини осаду пористість його зменшується.
Нікельоване залізо буде інтенсивніше кородувати внаслідок утвореної
гальванічної пари: залізо-нікель. Тому під нікелем осаджують додатковий
підшар з двох металів, наприклад, нікелю та міді. Спочатку осаджують
нікель 3 мкм, потім - мідь.
Реактиви та об ладнання: сульфат нікелю №504 • 7Н20, борна кислота Н3В03,
хлорид натрію ЙаСІ, сульфат натрію N82804, кумарин; пластинка з нікелю,
металевий предмет для нікелювання.
Дослід 33. Нікелювання (матове покриття)
Приготування електроліту: у воді розчиняють 50 г сульфату нікелю, 25 г
хлориду амонію. Об'єм розчину доводять водою до 1 л. Окремо готують
розчин желатини (або агар-агару). Для цього 5 г желатини спочатку
замочують в 100 г холодної води, потім нагрівають, помішуючи розчин. 20
крапель розчину желатини добавляють до розчину електроліту.
Катод - залізну пластинку - знежирюють, промивають водою, травлять. Катод
та анод-нікелеву пластинку- занурюють в електроліт, сполучають з джерелом
постійного струму напругою 6-8 в, густиною струму 1 а/дм2 за схемою,
зображеною на мал. 21. Уже через 5 хв з'являється тонке покриття нікелю.
Через 40 хв утворюється добре матове покриття нікелю.
Якщо в цей самий електроліт як катод занурити мідну пластинку, поверхня
якої заздалегідь підготовлена, через 5 хв з'являється добре покриття
нікелю.
Реактиви та обладнання: сульфат нікелю №504-7Н20, хлорид амонію ЫН4С1,
желатина або агар-агар.
II
Дослід 34. Прискорене нікелювання при високій температурі
Цей дослід пропонується для прискореного нікелювання, яке можна здійснити
на уроці, щоб продемонструвати практичне застосування електролізу.
Приготування електроліту: 300 г сульфату нікелю розчиняють у воді,
добавляють 5 г сірчаної кислоти. Розчин доводять водою до 1 л.
Приготовлений електроліт нагрівають до 70-80° С. В електроліт занурюють
електроди (нікелеву та мідну пластинки), які сполучають з джерелом
постійного струму напругою 12 в. Пропускають струм густиною 10 а/дм2.
Через 1-2 хв з'являється якісне покриття нікелю Неї мідній пластинці.
Реактиви та обладнання: сульфат нікелю №504 • 7Н20, сірчана кислота
Н2504; нікелева та мідна пластинки.
Дослід 35. Прискорене нікелювання при кімнатній температурі
Приготування електроліту: 300 г сульфату нікелю і 20 г хлориду нікелю
розчиняють у воді. Окремо 12 з борної кислоти розчиняють у гарячій воді.
Розчини змішують, доводять загальний об'єм водою до 1 л. рН розчину має
бути 4-5. В електроліт опускають електроди (нікелева та мідна пластинки)
і сполучають їх з джерелом постійного струму. Пропускають струм густиною
5 а/дм2, напругою 6-8 в. Через 15 сек утворюється добре покриття нікелю.
Якщо замість мідної пластинки як катод використати залізну пластинку за
такої самої густини струму, то за той самий час також утвориться добре
покриття.
Реактиви та обладнання: сульфат нікелю №504' 7Н20, хлорид нікелю №СІ2'
6Н20, борна кислота Н3ВО3; нікелева та мідна пластинки.
Дослід 36. Цинкування
Приготування електроліту: сульфат цинку 200-300 г, сульфат алюмінію 20-ЗО
г (або галун 45-60 г), сульфат натрію 50-100 з розчиняють у воді і
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама