Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 21

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 34 >> Следующая

Електроди сполучають з джерелом постійного струму напругою 4-6 в. Густина
струму 1,5 а/дм2, температура електроліту 20° С.
Якщо нема воску, то для виготовлення форм можна користуватись сплавом
парафіну і стеарину у відношенні 1:1. Для того, щоб виготовити копію
достатньої товщини, дослід проводять протягом кількох днів, після чого
віск сплавляють.
Реактиви та обладнання: мідний купорос Си304' 5Н20, сірчана кислота
Н2504, етиловий спирт С2Н5ОН, віск, парафін, графіт, солярове масло;
хімічний стакан місткістю 250 мл, мідна пластинка (2x8 см) з припаяним
провідником, мідний або залізний предмет з рельєфною поверхнею, джерело
постійного струму, вольтметр, амперметр, реостат, обідок з картону,
фарфорона чашка, щіточка, тоненький мідний дріт.
II
Дослід 40. Виготовлення металевих гербаріїв з листків рослин
На еластичний, але майже охолоджений сплав воску накладають листок і
придавлюють його скляною пластинкою. Через кілька хвилин знімають скло,
відокремлюють листок від воскової поверхні. Після охолодження добуту
форму покривають графітом за допомогою м'якої щіточки, закріплюють
провідники і тягарець, проводять міднення так, як у досліді 39.
Для досліду треба використовувати листки, які мають рельєфне жилкування.
Реактиви та обладнання такі, як у досліді 39.
Дослід 41. Виготовлення мідних трубок
Олов'яний стержень очищають, знежирюють, промивають. Для того, щоб добути
якісний шар міді на олові, нкеліюють олов'яний стержень за рекомендаціями
досліду 33.
Потім олов'яний стержень як катод занурюють у розчин мідного купоросу
(250 г/л). Анод у вигляді мідного циліндра розміщують навколо катода.
Через розчин пропускають постійний струм напругою 3-5 в, густиною 1-1,5
а/дм2. Після того, як на олов'яному стержні осяде достатній шар міді,
припиняють електроліз, олово розплавляють у муфельній печі.
Реактиви та обладнання: мідішй купорос Си504-5Н20, реактиви для
нікелювання; олов'яний стержень, мідна пластинка (2Х Х8 см) з припаяним
провідником, джерело постійного струму, вольтметр, амперметр, реостат.
Дослід 42. Металізація дрібних натуральних об'єктів (комах, рослин]
Щоб зробити електропровідною поверхнею предмета, його занурюють у 3-
процентний розчин нітрату срібла (25 мл), добавляючи 15 мл 3-процентного
розчину гідрату окису амонію і 5 мл формаліну. Срібло відновлюється на
поверхні зануреного в розчин предмета, воно осаджується у вигляді чорного
шару. До металізованого сріблом предмета в кількох місцях прикріплюють
тоненькі мідні дротини, які сполучають з провідником.
6!
У хімічний стакан наливають розчин мідного купоросу 250 г/л, сірчаної
кислоти 10-15 г/л. Як к а год використовують заздалегідь металізований
сріблом предмет. Мідна пластинка, зігнута у вигляді циліндра, як круговий
анод, розміщується навколо катода.
Електроди сполучають провідниками з джерелом постійного електричного
струму напругою 3 в, густина струму 0,2 а/дм2. На поверхні катода
осаджується мідь.
Реактиви та обладнання: нітрат срібла AgNOз, гідрат окису амонію ЫН4ОН,
формалін, мідний купорос Си504' 5Н20, сірчана кислота Н2504; натуральний
об'єкт, хімічний стакан місткістю 250 мл, мідна пластинка 18X9 см з
припаяним провідником, джерело постійного електричного струму, вольтметр,
амперметр, реостат.
Д о с л і д 43, Електролітичне полірування металів
У процесі анодного розчинення металів у спеціально підібраному
електроліті за певних режимів на поверхні металу утворюється в'язка
плівка, яка погано проводить електричний струм. Ця плівка тонша на
виступах, тому під час проходження електричного струму розчинюються
насамперед ці виступи, внаслідок чого поверхня вирівнюється, полірується.
У стакан на 7г висоти наливають 50-процеитного розчину ортофосфорної
кислоти. Як катод використовують свинцеву або мідну пластинку. Метал,
який підлягає поліруванню, використовують як анод. Добре поліруються в
цьому розчині вироби з міді, латуні. Електроди сполучають з джерелом
постійного електричного струму напругою 10-12 в, густина струму 5-6
а/дм2. Тривалість полірування - 5-7 хв.
Відполірований метал промивають водою і витирають фільтрувальним папером.
Реактиви та обладнання: ортофосфорна кислота Н3Р04; стакан місткістю 500
мл, свинцева або мідна пластинка, джерело постійного електричного струму,
вольтметр, амперметр.
До сл і д 44. Електролітичне гравірування
У хімічний стакан наливають водний розчин, який містить 60 г/л хлориду
амонію та ЗО г/л залізо-амоній-ного галуну. Катод - вугляний стержень.
Анод -стальний предмет, па поверхню якого наносять тонкий шар
II
нагрітого воску. ІІа охолодженому воску роблять голкою малюнок або
надпис.
Електроди сполучають з джерелом постійного електричного струму напругою
5-10 в. Густина струму повинна бути 2 а/дм2.
Через розчин пропускають струм протягом 5 хв. Предмет виймають з
електроліту, віск сплавляють.
Щоб зображення було чіткіше, його протирають тушшю.
Дослід можна провести, використовуючи парафін або лак замість воску, але
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама