Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 23

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 34 >> Следующая

10-15 в. Через 10-15 хв в колбі, в яку опущено газовідвідну трубку, можна
виявити хлор за запахом, за забарвленням на білому фоні, порівнюючи колбу
з хлором з колбою без хлору. Хлор можна виявити також за знебарвленням
вологого лакмусового паперу, за забарвленням вологого
ру електролізом розчину хлориду натрію:
1 - катод (згорнутий лист міді або заліза),
2 - вугляний анод, З - пробка з газовідвідною трубкою, 4-колба для
збирання хлору.
II
йодокрохмального паперу в синій колір. Приготування йодокрохмального
розчину подано в досліді 45.
Біля катода спостерігають утворення бульбашок водню. їдкий натр, як
продукт електролізу, можна виявити за допомогою 1-процентного спиртового
розчину фенолфталеїну, досліджуючи розчин, взятий піпеткою з простору між
стінками електролізера і металевим катодом.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ЫаС1, спиртовий розчин
фенолфталеїну; кристалізатор (діаметром "з 10-12 см, висотою 8-10 см),
згорнутий лист заліза або міді, вугляний стержень, склянка з відрізаним
дном діаметром 4-5 см, пробка, газовідвідна трубка, колба, джерело
постійного струму, лакмусовий папір, йодо-крохмальний папір.
Д о с л і д 48. Добування хлору і їдкого натру електролізом розчину
хлориду натрію з використанням діафрагми
1. Прилад для електролізу зображено на мал. 25.
У хімічний стакан наливають до половини 30-про-центного розчину хлориду
натрію. До розчину солі добавляють кілька крапель 1-процентного
спиртового розчину фенолфталеїну і йодокрохмального розчину.
Електроди вмонтовані в кришку, занурюють в електроліт. Анод поміщують у
прозорий колодіє-вий мішечок, який виконує роль напівпроникної посудини.
Електроди сполучають з джерелом постійного струму напругою 10-15 в. Через
10 хв біля катода з'являється рожеве забарвлення, що свідчить про
утворення лугу. В пористому мішечку розчин забарвиться в синій колір
внаслідок окислення іонів І" хлором і дії вільного йоду на крохмаль. Синє
забарвлення під впливом руйнуючої дії хлору поступово зникає. Зміну
кольору розчину
"V
у
ЕгЗі І

Мал. 25. Прилад для демонстрування електролізу розчинів солей з
використанням діафрагми:
1 - колодієвий мішечок, 2 - вугляні або залізні електроди.
5*
67
в анодному просторі можна спастерігатп завдяки прозорим стінкам пористої
посудини.
Колодієвий мішечок учні можуть легко виготовити. Для цього треба налити в
велику пробірку діаметром гл ' 2-3 см 5-процєптний розчин коло-
I" % .-. дію, який буває в продажу. Повер-
II І (- таючи пробірку в різні боки, змо-
¦Ц чують стінки колодієм. Після ВИС1І-
^^ВЯв^Ш ханпя утворюється плівка, яку обе режно відокремлюють від стінок
пробірки. У простір між пробіркою і плівкою вливають воду, колодієвий
мішечок легко виймається з пробірки.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію КаСІ, спиртовий розчин
фенолфталеїну, йодокрохмальний розчин, розчин колодію; хімічний стакан
місткістю 500 мл, кришка, два вугляні або залізні електроди, пробірка
діаметром 2-3 см, джерело по-стінного струму.
2. Щоб показати учням добування хлору, водню, їдкого натру під час
електролізу кухонної солі можна використати прилад, який показано на мал.
26.
Роль електролізера виконує половина муфти від холодильника Лібіха: катод
вставляють у пробку, яка закриває нижній отвір електролізера. Зверху
електролізер закривають пробкою, в яку вмонтовані анод, газовідвідна
трубка для виходу хлору та вузька довга лійка для збирання водню. Край
лійки повинен бути на рівні отвору для виливання розчину лугу, Цей прилад
для демонстрування електролізу роз-а також води.
Реактиви та обладнання: Хлорид натрію ИаСІ, розчин фенолфталеїну,
йодокрохмальний розчин; половина муфти холодильника Лібіха, пробки, лійка
з довгою трубкою, джерело постійного електричного струму, 2 вугляні
електроди.
Мал. 26. Прилад для добування хлору, водню, їдкого натру електролізом
хлориду натрію:
/ - половина муфти від холодильника Лібіха, 2 - вугляні електроди, 3 -
вузька, довга лійка, 4 - пробки.
можна використати чинів інших солей,
II
Дослід 49. Електроліз розчину йодиду калію
До 50 мл 10-процентного розчину йодиду калію добавляють по 5 крапель
розчину фенолфталеїну і крохмального клейстеру. Цим розчином заповнюють
Ц-по-дібну трубку на 2/3 висоти, занурюють у розчин вугляні електроди,
які сполучають з джерелом постійного струму напругою 10-12 в. Через
кілька хвилин навколо катода спостерігають рожеве забарвлення, навколо
анода - синє. Ці явища пояснюють, розглядаючи схему електролізу:
КІ К+ + Г
Н2О^Н++ ОН"
Катод і^-і
Н20 н + он
Анод
;__2І~ - 2е 21°
2Н0-.Щ
На катоді відновлюються іони водню Н+. Надлишок гідроксильних іонів ОН-
зумовлює появу рожевого забарвлення. Продуктом окислення іонів І- на
аноді буде вільний йод, який у присутності крохмалю дає синє забарвлення.
Реактиви та обладнання: йодид калію КІ, 1-процентний спиртовий розчин
фенолфталеїну, крохмальний клейстер; прилад для електролізу.
Дослід 50. "Електричне перо"
Дослід демонструє електроліз розчинів солей у присутності відповідних
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама