Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 24

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 34 >> Следующая

індикаторів.
І. На металевий лист кладуть фільтрувальний папір, змочений 10-процентним
розчином сульфату натрію, до якого добавлено 2-3 краплі 1-процентного
спиртового розчину фенолфталеїну. До пера звичайної учнівської ручки
приєднують металевий провідник. Другий провідник приєднують до металевого
листа. Прилад (мал. 27) за допомогою металевих дротин сполучають з
джерелом постійного струму напругою 10-12 в. Якщо "писати" такою ручкою
на папері, то в місцях дотикання пера до паперу з'являється слід,
забарвлений у рожевий колір. Під час дотикання пера до паперу
відбувається
II
Мал. 27. "Електричне перо".
електроліз, у результаті якого на катоді виділяється з розчину
електроліту молекулярний водень і залишається надлишок гідроксильних
іонів ОН~, які зумовлюють рожеве забарвлення індикатора.
Для демонстрування цього досліду фільтрувальний папір можна змочувати
розчинами інших електролітів у присутності відповідних індикаторів. Так,
наприклад, можна використати для досліду розчин йодиду калію з крохмалем.
Реактиви та обладнання: сульфат натрію №2504, спиртовий розчин
фенолфталеїну; металевий лист, учнівська ручка, провідники, джерело
постійного електричного струму, фільтрувальний папір.
2. Явище електролізу можна ефектно продемонструвати, застосувавши як
розчинний анод різні метали. Іони металів, які утворюються внаслідок
анодного процесу, в присутності відповідних реактивів - індикаторів утво^
рюють осади, забарвлені в різні кольори.
На металевий лист накладають фільтрувальний папір, змочений розчином,
який містить реактиви на іони: Ре2+, РЬ2+, Си2+, №2і\ Для цього готують
0,3-процентний розчин залізноціанистого калію, 2,5-процентний розчин
йодиду калію та 1-процентний спиртовий розчин ди-метилгліоксиму. Для
досліду готують розчин, змішуючи ці три розчини в об'ємному
співвідношенні 3:4:2. рН розчину повинно бути 7,5-8,5, що встановлюють за
допомогою індикаторного паперу, добавляючи 1 - 2 краплі 25-процентного
розчину аміаку.
II
Для досліду використовують прилад, зображений на мал 27. Залізне перо
учнівської ручки сполучають з позитивним полюсом джерела постійного
струму. Фільтрувальний папір змочують приготованим розчином. Якщо писати
залізним пером на цьому папері, який містить реактив на іон Ре2+-
Кз|Ре(СМ)б], то в місцях дотику пера до паперу з'являється синій слід,
внаслідок утворення турнбулевої сині.
Під час дотикання пера до паперу відбувається електроліз, внаслідок якого
розчиняється залізне перо - анод: Ре-2е -> Ре2+, на катоді відновлюється
водень 2Н+ + 2е-> Н2. Іони Ре2+, реагуючи з червоною кров'яною сіллю
Кз[Ре(СМ)б], утворюють турнбулеву синь:
Потім як анод використовують свинець у вигляді маленької пластинки,
закріпленої в кінчику пера учнівської ручки. Внаслідок анодного процесу:
РЬ-2е->РЬ2+ утворюються іони РЬ24\ які з іонами що є в розчині, дають
жовтий осад йодиду свинцю:
Ще як анод можна використати маленьку мідну пластинку. Внаслідок
електролізу з'являються іони Си2+, які з іонами І-утворюють коричневе
забарвлення відповідно реакції: 2Си2+ + 4І~=2СиІ + І2.
Далі як розчинний анод використовують нікель. Іони №2+ утворюються
внаслідок окислення атомів нікелю: Мі- 2е-> Иі2+. Диметилгліоксим з
іонами №2+ дає червоний осад диметилгліоксимату нікелю:
ЗРе2+ + 2[Ре(СМ)6]3~ Ре3[Ре(СМ)в]2.
РЬ2+ + 2Г РЬІ2.
СН3 - С = Ж)Н
2
СН3 - С = ШН
СН3 - С = N - 0\МІ/0 - N = С - СН3
| / Ч | +2Н+
CH3 - C = N/ \ М = С-СН3
НО
ОН
II
Таким чином, використовуючи різні метали як розчинний анод, можна
виконати малюнки або надписи різних кольорів.
Для наочності слід проводити контрольні надписи, не сполучаючи прилад з
джерелом струму. Учні впевнюються в тому, що пера не залишають слідів на
папері без електричного струму. Цей дослід можна підготувати на заняттях
хімічного гуртка і продемонструвати на хімічному вечорі. Малюнки або
надписи, які з'являтимуться на папері без фарб та чорнил, будуть для
глядачів сюрпризом.
Реактиви та обладнання: залізоціанистий калій Кз[Ре(СМ)б], йодид калію
КІ, диметилгліоксим, етиловий спирт, нашатирний спирт; обладнання таке,
як в досліді п. 1, свинцева, мідна, нікелева пластинки, індикаторний
папір.
Дослід 51. Добування етану електролізом розчину ацетату натрію
1. Електроліз проводять у приладі (мал. 20), який складається з банки з
відрізаним дном. Як анод використовують вугляний стержень, як катод -
залізний стержень. Електроди вставляють у пробку. В електро-лізер
наливають насичений розчин ацетату натрію, підкислений оцтовою кислотою.
На електроди надівають заздалегідь наповнені тим самим розчином пробірки,
які закріплюють на штативі.
Електроди сполучають провідниками з джерелом постійного електричного
струму напругою 20-ЗО в, силою струму 0,3 а. В пробірках збираються гази
- продукти електролізу.
Хімічні процеси, які відбуваються під час електролізу розчину ацетату
натрію:
СН8СО(Жа<>СНзСОО- + N3+, Н20<>Н+ + 0РГ 2СН3СОО~ - 2е = 2[СНаСОО] С2Н6 +
2С02 (на аноді), 2Н+ + 2е = Н2 (на катоді).
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама