Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 25

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 19 20 21 22 23 24 < 25 > 26 27 28 29 30 31 .. 34 >> Следующая

Таким чином, біля анода пробірка заповнюється етаном та вуглекислим газом
в об'ємному співвідношенні 1 : 2, в чому можна практично переконатись,
якщо
II
пробірки заздалегідь проградуювати (див. дослід ЗО). Коли біля анода
пробірка заповниться газом, її виймають з електролізера, закривши пальцем
і перевертають у кристалізатор з відфільтрованим розчином гідрату окису
барію Ва (ОН)2, злегка похитуючи пробіркою.
Вуглекислий газ взаємодіятиме з гідратом окису барію
Ва(ОН)2 + С02 = ВаС03 \ + Н20.
Замість розчину гідрату окису барію можна використати розчин гідрату
окису натрію.
У пробірці залишиться чистий етан. Об'єм етану в два рази менший від
об'єму вуглекислого газу.
2. Цей дослід можна здійснити в апараті Гофмана при напрузі 15-20 в і
силі струму 2-3 а.
Внаслідок електролізу на електродах виділяються гази. їх збирають у
пробірки над водою за допомогою гумових трубок. Водень, який виділився на
катоді, виявляють у пробірці підпалюванням. Гази, які виділилися на
аноді, розділяють так, як описано вище.
Етан, який залишився в пробірці після реакції вуглекислого газу з
гідратом окису барію, визначають спалюванням.
Реактиви та обладнання: ацетат натрію СНзСОСЖа, оцтова кислота СНзСООН,
гідрат окису барію Ва(ОН)2; банка з відрізаним дном з пробкою, вугляний і
залізний електроди, провідники, дві пробірки, кристалізатор, штатив,
джерело постійного електричного струму.
Дослід 52, Електролітичне відновлення нітробензолу до аніліну
Дослід проводять у приладі, який зображено на мал. 28.
В основі цього досліду лежить реакція відновлення нітробензолу атомарним
воднем:
С6Н5 • N0, + 6Н С6Н5 • Ш2 + 2Н20.
У хімічний стакан вставляють пористий глиняний стакан, який закріплюють
на штативі. В пористий стакан, який виконує роль діафрагми, вміщують анод
- пластиику свинцю. Другу свинцеву пластинку згинають і поміщають в
електролізер, як показано па мал. 28.
II
Готують розчин: 5 г нітробензолу добавляють до 40 нл етилового спирту, до
якого доливають 35 мл
25-процеитного розчину сірчаної кислоти. Цим розчином заповнюють
зовнішній простір електролізера. Глиняний пористий стакан заповнюють до
того самого рівня 15-процентним розчином сірчаної кислоти. Електроліз
проводять протягом 15 хв, пропускаючи електричний струм напругою 20 в,
силою 3-4 а.
На катоді в зовнішньому просторі відбувається процес відновлення водню.
H2S04 2Н+ + SOI , Н+ + е = Н°, 2Н° = Н2.
Мал. 28. Прилад для відновлення нітробензолу до аніліну: Атомарний водень
-
1 - електролізер (хімічний стакан), СИЛЬНИЙ ВІДНОБЛЮваЧ - ВІД-
2 - пористий глиняний стакан, 3 - -
анод (свинцева пластинка). 4 - ка • новлює нітрооензол до ані-тод
(зігнута свинцева пластинка). діну
Анілін виявляють, добавляючи кілька крапель катодного розчину в
концентрований розчин хлорного вапна (фільтрований на холоді). При цьому
з'являється інтенсивне фіолетове забарвлення, тоді як вихідний розчин
цього забарвлення не дає.
Реактиви та обладнання: нітробензол СбН5М02, етиловий спирт С2Н5ОН,
сірчана кислота H2S04, хлорне вапно Са(С10)2; високий хімічний стакан
місткістю 300 мл, глиняний пористий стакан, свинцеві електроди,
провідники, джерело постійного електричного струму.
КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ
Корозія металів - це процес руйнування металів внаслідок взаємодії їх із
середовищем. Вона завдає великої шкоди народному господарству.
II
Розрізняють хімічну, електрохімічну і біохімічну корозії. При хімічній
корозії в розчинах неелектроіМв і при високій температурі в газах метал
руйнується внаслідок звичайної гетерогенної хімічної реакції, яка
відбувається на межі розділення поверхні металу з навколишнім
середовищем.
Біохімічна корозія зумовлена дією різних мікроорганізмів, які виділяють
продукти, що руйнують метал. При цьому корозійний процес може бути
хімічним або електрохімічним.
Електрохімічна корозія відбувається внаслідок дії гальванічних елементів.
Це можуть бути макрогальва-ноелементи, що виникають у зв'язку з контактом
різних металів, з яких виготовлена та чи інша конструкція, або
мікроелементи, що виникають у технічних металах завдяки наявності в них
різних домішок.
Гальванічний елемент утворюється тоді, коли два різних метали контактують
між собою і водночас з будь-яким електролітом. На негативному електроді
такого елемента окислюється метал, наприклад цинк, за реакцією 2п-2е ->¦
2п2+, на катоді відбувається асиміляція електронів. Якщо середовище має
кислу реакцію, то йде процес розряджання іонів водню 2Н+ + 2е-* 2Н -Н2. У
нейтральному або лужному середовищі відбувається
реакція 0г + 2Н20 + 4е-"-40Н-". Отже, анодний процес полягає в розчиненні
металу і переході його в розчин, тобто метал руйнується, відбувається
корозія. Процес розрядження на катоді іонів водню називають корозією з
водневою деполяризацією. Якщо розряджається кисень, то процес називають
корозією з кисневою деполяризацією.
Швидкість електрохімічної корозії, як і будь-якого електрохімічного
процесу, підпорядкована законам Фарадея, тобто швидкість корозійного
Предыдущая << 1 .. 19 20 21 22 23 24 < 25 > 26 27 28 29 30 31 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама