Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 28

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 .. 34 >> Следующая

Отже, синє забарвлення вказує на руйнування заліза. Залізний електрод
заряджається при цьому негативно. На мідному катоді відновлюються іони Н+
і виділяється водень: 2Н+ + 2е -*¦ 2Н Н2 | . Перетворенн я хімічної
енергії в електричну підтверджує гальванометр.
II
Реактиви та обладнання: сірчана кислота Н2504, залізоціаннстий калій
Кз[Ре(СК)б]; стакан на 200 мл, мідна і залізна пластинки з припаяними
провідниками, гальванометр.
Дослід 56. Корозія цинку, який перебуває в контакті з міддю (нейтральне
середовище)
В Іі-подібну трубку наливають 30-процентний розчин хлориду натрію,
добавляють кілька крапель 1-процент-кого розчину фенолфталеїну. В одно
коліно и-подібної трубки опускають цинкову пластинку, в друге коліно -
мідну пластинку. їх сполучають між собою металевим провідником. Дія
утвореного гальванічного елемента полягає в тому, що атоми цинку анода
втрачають електрони і переходять у вигляді іонів у розчин, електрони по
металевому провіднику переходять до мідної пластинки-катода, де
витрачаються на відновлення кисню:
2п - 2п2+ , 02 + 2НХ> + 4е"-> 40Н"" •
Отже, відновлення кисню на катоді приводить до утворення надлишку
гідроксильних іонів ОН-, який визначають за допомогою рожевого
забарвлення фенолфталеїну.
Реактиви та обладнання; хлорид натрію №С1, спиртовий розчин
фенолфталеїну; и-подібиа трубка, цинкова та мідна пластинки, сполучені
між собою припаяним мідним провідником.
Д о с л і д 57. Корозія, яка виникає в місці контакту двох різних металів
Залізну та цинкову пластинки знежирюють, очищають наждачним папером,
промивають водою, просушують фільтрувальним папером і щільно з'єднують
так, щоб між їх боковими поверхнями не залишилось просвіту. У місці
контакту пластинок наносять краплю води, в яку добавлено 1-процентний
спиртовий розчин фенолфталеїну. Через кілька хвилин з'являється малинове
забарвлення в тій частині краплі, яка покриває залізну пластинку, потім
виникає малинове забарвлення навколо всієї краплі.
Г,(</7) 1126
81
У цьому досліді утворюються дві гальванічні пари. Перша: +Ре,02|Н20|2гг,
де на залізному катоді відновлюється кисень: 2Н20 + 02 + 4<? = 40Н~, а на
аноді окислюється цинк: 2п°-2е = 2п2+.
Друга гальванічна пара виникає внаслідок нерівномірної аерації поверхні
пластинок: ~2п|Н20, 02|02, 2п~°\ На катоді і аноді відбуваються ті самі
реакції, що й у випадку першої гальванічної пари.
Присутність іонів ОН~ зумовлює малинове забарвлення навколо краплі води
(див. дослід 62).
Реактиви та обладнання: спиртовий розчин фенолфталеїну, бензин; залізна
та цинкова пластинки, наждачний та фільтрувальний папір.
Д о с л і д 58. Визначення анодних і катодних ділянок на олов'яній
пластинці
Якщо олов'яну пластинку або пластинку з білої жерсті занурити в 3-
процентний розчин сульфіду натрію, то частина поверхні пластинки
забарвиться в темно-коричневий колір внаслідок утворення сульфіду олова.
Це явище пояснюється дією гальванічної пари: 5п~|Ма28, 02|3п+. При цьому
на аноді відбуваються реакції:
Бп - 2е Бп2+ , Бп2+ + Б2- _ БпБ і .
На катоді відновлюється кисень:
2Н,0 + 02 + 4е 40Н~
Таким чином, поверхня металу на катодних ділянках залишається незмінною,
анодні ділянки забарвлюються в коричневий колір. Це дає можливість
виявити катодні і анодні ділянки мікрогальваноелементів. Для
демонстрування цього досліду треба дві олов'яні пластинки або пластинки з
білої жерсті занурити в 3-процентний розчин сульфіду натрію. Пластинки
сполучають з джерелом постійного струму напругою 3-4 в. Через 5- 7 хв
анод забарвиться в темно-коричневий колір, в той час, як на катоді не
буде ніяких змін.
Цей самий дослід можна провести без джерела струму. На олов'яну пластинку
наносять краплю 3-процент-
II
ного розчину сульфіду натрію. На анодних ділянках через 5-10 'хв
з'являться коричневі плями сульфіду натрію, катодні ділянки залишаються
без змін.
Реактиви та обладнання: сульфід натрію Ыа25; дві олов'яні пластинки (або
пластинки з білої жерсті) з припаяними провідниками, джерело постійного
електричного струму (акумулятор, або випрямляч).
Дослід 59. Вплив хлор-іону на корозію металів
Активуючу корозійну дію іона СП- можна показати, порівнюючи дію іонів СІ
"та іонів 5042г на алюмінієві пластинки. Для цього в два стаканчики
наливають 10-процентні розчини сульфату міді та хлориду міді і в кожний
стаканчик занурюють по алюмінієвії) пластини'. З розчину сульфату міді
мідь майже не виділяється, з розчину хлориду міді мідь виділяється на
алюмінієвії! пластинці дуже швидко:
2А1 - 6І 2АР+ ЗСи2 ь + 6е ЗСи°.
Неоднакову поведінку алюмінію в цих випадках можна пояснити тим, що іон
5042~ практично не впливає на захисну плівку алюмінію, а іон СІ~ сприяє
її руйнуванню. Іони СІ-, Вг~ та Р в багатьох випадках є активаторами
корозії.
Реактиви та обладнання: сульфат міді С.іі504, хлорид міді СиС12; 2
стаканчики на 100 мл, 2 алюмінієві пластинки.
Дослід 60. Вплив питомої електропровідності розчину на величину
корозійного струму
Предыдущая << 1 .. 22 23 24 25 26 27 < 28 > 29 30 31 32 33 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама