Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 29

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 .. 34 >> Следующая

В и-подібну трубку на 2/з висоти наливають (-процентного розчину хлориду
натрію, занурюють в нього мідну і цинкову пластинки. За допомогою
провідників сполучають пластинки з гальванометром або чутливим
амперметром і визначають величину корозійного струму.
Такі самі дослідження проводять з 5-, 10-, 20-, 30-про-центними розчинами
хлориду натрію.
6*
83
Із збільшенням концентрації розчину збільшується ного питома
електропровідність і корозійний струм, про що свідчить відхилення стрілки
гальванометра.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ЫаС1; и-подібна трубка. цинкова і
мідна пластинки з провідниками, гальванометр або чутливий амперметр.
Д о с л і д 61. Вплив кисню на корозію металу
В и-подібну трубку наливають 10-процентний розчин кухонної солі,
занурюють у нього мідну (катод) та цинкову пластинки. Електроди
сполучають з гальванометром за допомогою провідників. Спостерігають дію
гальванічної пари цинк - мідь за відхиленням стрілки гальванометра.
Спочатку стрілка гальванометра значно відхилиться, потім поступово
наблизиться до нуля. Це вказує на зменшення величини струму, а значить на
сповільнення корозії, яка в результаті поступового зменшення концентрації
кисню в розчині. Внаслідок гальмується катодна реакція: 2Н20 + 02 + 4<Г--
40Н~- В зв'язку з цим затримується і анодна реакція - віддавання
електронів атомами цинку, відповідно затримується процес його розчинення.
і' катодний простір доливають ІО-процентний розчин перекису водню. При
цьому процес розчинення цинку прискорюється, про що свідчить відхилення
стрілки гальванометра далеко від нуля.
Посилення корозії пояснюється тим, що кисень, який утворився в розчині
під час розкладання перекису водню, істотно прискорює катодну реакцію -
утворення іонів ОЬ~~.
Отже, кисень, який поступає в розчин електроліту, прискорює процес
корозії.
Такий самий ефект можна спостерігати, якщо навколо катода пропускати
повітря через газовідвідну трубку.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ЫаС1. перекис водню Н202; и-подібна
трубка, електроди - мідна та цинкова пластцнкії з припаяними
провідниками, гальванометр.
II
Дослід 62. Корозія заліза при нерівномірній аерації (доступ повітря)
с
При нерівномірній аерації на поверхні металу утворюється гальванічна пара
особливого виду. Ділянки металу, куди надходить кисень, будуть катодами,
а ділянки, до яких доступ кисню утруднений - анодами. Спостерігають це за
утворенням характерного забарвлення.
Залізну пластинку очищають наждаком, промивають, висушують фільтрувальним
папером: Ще краще по-
Мал. 29. Корозія металу під краплею розчину електроліту при різній
аераці'і.
верхню її протравити в 10-процентному розчині соляної кислоти.
На чисту поверхню наносять краплю реактиву (100 мл 3-процентного розчину
хлориду натрію, до якого добавлено 0,5 мл 1-процентного свіжоприготовле-
ного розчину залізоціанистого калію Кз[Ре(СЫ)6] і кілька крапель 1-
процентного спиртового розчину фенолфталеїну). Спостерігають явища, які
відбуваються під краплею розчину, враховуючи, що ділянка металу, яка
ближче до зовнішньої частини краплі, краще постачається киснем і виконує
роль катода. В центрі краплі доступ кисню до металу затруднений. Ця
ділянка виконує роль анода (мал. 29).
Через кілька хвилин з'являється синє забарвлення на поверхні металу в
центрі краплі, по краях краплі - рожеве кільце. Через деякий час перед
рожевим кільцем, ближче до центра краплі, з'являється буре кільце.
Корозія заліза (окислення атомів заліза в іони Ре2+) - процес, який
відбувається на анодній ділянці: РеО->--е+2 + 2е. Електрони переміщаються
в металі до зов-
II
нішніх країв краплі (до катода). Утворений синій осад турнбулево'і сині -
результат якісної реакції на іон Ре2+:
ЗРе2+ + 2[Ре(СВД- = Ре3[Ре(СМ)в]2. На катоді відновлюється кисень:
2НаО + 02 + 4е = 40Н~.
Іони Ре2+ дифундують у розчині від центра до зовнішніх країв краплі,
гідроксильні іони рухаються в зворотному напрямі. В місці їх зустрічі
утворюється малорозчинний гідрат закису заліза Ре(ОН)2, який під час
взаємодії з киснем у присутності вологи переходить у бурий осад гідрату
окису заліза Ре(ОН)3:
4Ре(ОН)2 + 2Н20 + 02 = 4Ре(ОН)3.
Цей дослід дає змогу правильно зрозуміти процес іржавіння заліза, при
якому руйнується метал насамперед у заглибленнях, куди погано проникає
повітря, а місця, куди поступає кисень - не зазнають корозії.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ШСІ, залізоціанистнй калій
Кз[Ре(СМ)6]; спиртовий розчин фенолфталеїну; залізна (стальна) пластинка,
наждачний та фільтрувальний папір.
Дослід 63. Вплив домішок на корозію металу
Якщо взяти чистий цинк, і цинк, який перебуває в контакті з міддю, то
швидкість розчинення цинку в кислоті в другому випадку буде більшою.
Про швидкість цих реакцій можна судити за кількістю бульбашок водню, які
виділятимуться з кислоти (соляної або сірчаної) на поверхні металу.
1. У дві пробірки наливають на '/г їх висоти 3-про-центного розчину
сірчаної кислоти. Одну з двох цинкових пластинок обгортають мідною
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама