Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 3

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 34 >> Следующая

кислоти обережно ллють
II
з піпетки на центр кружечків. Цей розчин вільно проходить у отвір між
кружечком і стінкою трубки. Обидва коліна трубки заповнюють сірчаною
кислотою одночасно (кілька крапель - в одно коліно, стільки ж - у друге
коліно і т. д.). Кружечки поступово спливають. їх обережно виймають за
прикріплені до них ниточки. Вугляні електроди обережно занурюють у обидва
коліна в розчин сірчаної кислоти і сполучають з джерелом постійного
струму.
Реактиви та обладнання: мідний купорос Си504 • 5Н20, біхромат калію
К2СГ2О7, сірчана кислота Н2504; Ц-подібна трубка, вугляні електроди з
провідниками, джерело постійного струму,
2 кружечки з корка, піпетка, вольтметр.
Дослід 3. Рух іонів у шарі піску
1. Демонстрування руху іонів водню Н+. У суху ІІ-подібну трубку насипають
сухий, заздалегідь добре
промитий (бажано крупнозерни-стий) пісок. (Домішки можуть значно впливати
на результати досліду). Пісок у трубці просочують 1 н. розчином соляної
кислоти. Для цього кислоту наливають в ІІ-подібну трубку через лійку,
сполучену з довгою скляною трубкою, як показано на мал. 3. Лійку з
трубкою виймають дуже обережно так, щоб стінки ІІ-подібної трубки не
змочились кислотою. Потім у обидва коліна трубки насипають ще шар піску
висотою 1 см і просочують його 3-процентним розчином хлориду натрію, в
який добавлено розчин лакмусу (забарвлення повинно бути яскраво-синім).
Розчин хлориду натрію з індикатором наливають у трубку невеликими
порціями поперемінно в обидва коліна за допомогою піпетки так, щоб рівень
розчину кислоти в трубці не змінювався. На межі
3 розчином соляної кислоти синє забарвлення індикатора переходить у
червоне, утворюється червоне кільце.
Мал. 3. Прилад для демонстрування руху іонів у шарі піску.
II
Потім в обидва коліна трубки насипають ще раз піску висотою 4-5 см і
наливають той самий розчин хлориду натрію з індикатором, просочуючи увесь
шар піску, і над піском встановлюють рівень розчину висотою 4-5 см. Пісок
просочують поступово, тому що індикатор, який добавляють в електроліт,
погано проникає через великий шар піску. В обидва коліна U-подіб-ної
трубки в розчин занурюють електроди, які сполучають з джерелом постійного
електричного струму напругою 50-60 в.
Через 5-7 хв за зміною синього забарвлення лакмусу на червоне в напрямі
до катода можна спостерігати рух іонів Н+-
Реактиви та обладнання: соляна кислота HCl, хлорид натрію. NaCl, синій
розчин лакмусу; U-подібиа трубка, лійка, скляна трубка, піпетка, два
вугляні або залізні електроди, джерело постійного електричного струму,
штатив, сухий чистий пісок.
2. Демонстрування руху гідроксильних іонів ОН-
Для демонстрування руху іонів ОН- пісок на дні U-no-дібної трубки
просочують 1 н. розчином їдкого натру, який наливають через одно з колін
трубки, як показано на мал. 3. Насипають в обидва коліна ще шар піску
висотою 1 см і просочують його 3-процентним розчином хлориду натрію, до
якого добавлено спиртовий розчин фенолфталеїну. На межі з розчином їдкого
натру з'являється у вигляді кільця малинове забарвлення індикатора.
Потім в обидва коліна U-подібної трубки насипають ще шар піску висотою 4-
5 см і наливають той самий розчин хлориду натрію з індикатором в такій
кількості, щоб просочився увесь шар піску і над піском встановився рівень
розчину висотою 4-5 см. Розчин наливають у трубку так, як описано в
досліді 3 (1).
В обидва коліна трубки до розчину добавляють по краплі сірчаної кислоти,
щоб запобігти залуговуваиню катодного простору під час електролізу.
Електроди занурюють у розчин і пропускають постійний струм напругою 50-60
в.
Спостерігають рух іонів ОН - у напрямі до анода. Рух іонів
ОН~супроводиться переміщенням фронту малинового забарвлення
фенолфталеїну.
Реактиви та обладнання: їдкий натр NaOll, хлорид натрію NaCl, сірчана
кислота H?S04, 5-процентішй спиртовий розчин фенол-
II
фталеїну; ІІ-подібна трубка, лійка, скляна трубка, піпетка, два вугляні
або залізні електроди, джерело постійного електричного струму, штатив,
сухий чистий пісок.
3. Демонстрування руху забарвлених аніонів і катіонів. Сухий пісок на дні
О-подібної трубки просочують розчином комплексної солі міді [Си
(ЫН3)4]Сг04. Для приготування розчину солі [Си (ИН3) 4]Сг04 у стакан з
насиченим розчином хлориду міді доливають насичений розчин хромату калію,
внаслідок чого випадає осад хромату міді. В цей стакан добавляють 25-
процентного розчину аміаку до зникнення осаду.
В обидва коліна ІІ-подібної трубки насипають ще шар піску висотою 4-5
елі, який просочують 3-процент-ним розчином хлориду натрію. Над шаром
піску встановлюють рівень розчину хлориду натрію висотою 4-5 см.
Електроди занурюють у цей розчин і сполучають з джерелом постійного
струму. Пропускають струм напругою 50-60 в. Через 5-10 хв спостерігають
рух синіх комплексних іонів [Си(ЫН3)4]2+ у напрямі до катоду і рух жовтих
іонів Сг042- до анода.
Демонстрування руху іонів у шарі піску може бути досить наочним тільки
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама