Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 30

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 .. 34 >> Следующая

дротиною (заздалегідь очищають ізоляцію), і обидві пластинки опускають у
різні пробірки з кислотою. Цинк, який перебуває в контакті з міддю,
активніше реагує з кислотою.
Реактиви та обладнання: сірчана кислота Пг504; 2 пробірки, 2 цинкові
пластинки або 2 залізних цвяхи, мідний дріт.
II
2. З-4 кусочки цинку опускають у слабкий розчин хлориду міді на кілька
секунд. В результаті відбувається реакція:
СиС12 + 2п - 2пС13 + Си;
2п° - 2е-+ 2п2+, Си2+ + 2ё Си0.
Розчин солі зливають і доливають у пробірку з омід-неним цинком 3-
процентний розчин сірчаної кислоти. Одночасно в другу пробірку з 3-4
кусочками цинку, не оброблених розчином солі міді, доливають розчин
сірчаної кислоти такої самої концентрації. Спостерігають більшу швидкість
реакції в першій пробірці за кількістю бульбашок водню. Це пояснюється
тим, що цинк, який перебуває в контакті з міддю, утворює гальванічний
елемент, в якому виконує роль анода.
Щоб уникнути розбризкування кислоти, треба в пробірку з кусочками цинку
доливати розчин кислоти, а не навпаки.
Реактиви та обладнання: гранульований цинк, розбавлений розчин хлориду
міді СиС12, сірчана кислота Н2304, дві пробірки.
3. У стакан з 3-процентним розчином сірчаної кислоти опускають цинкову
пластинку, на якій спостерігають виділення водню. В цей самий стакан з
розчином, не торкаючись до цинкової пластинки, занурюють мідну пластинку,
мідь не реагує з кислотою (мал. ЗО).
Якщо сполучити цинкову пластинку з мідною провідником, то можін
спостерігати 'нтепсивне виділення водню на мідній пластинці в той час, як
на цинковій
Мал. ЗО. Демонстрування впливу мідної пластинки на корозію цинкової
пластинки.
II
виділення водню зменшується. Гальванометр покаже корозійний струм у
провіднику.
Місця спаювання провідників з пластинками треба покрити
електроізоляційним лаком або не занурювати в розчин кислоти.
Реактиви та обладнання: сірчана кислота H2SO4; цинкова та мідна пластннки
з припаяними мідними провідниками, гальванометр, стакан на 100-200 мл.
Д о с л і д 64. Анодне пасивування сталі
Готують 200 мл електроліту такого складу: сірчана кислота 850 г/л,
біхромат калію - ЗО г/л. В електроліт занурюють стальний предмет, який
виконує функцію анода. Катод - вугляний або свинцевий стержень. Схема
приладу зображена на мал. 21. Електроди сполучають з джерелом постійного
електричного струму напругою 10-12 в. За допомогою реостата встановлюють
анодну густину струму-10 а/дм2. Через кілька секунд сила струму падає
майже до нуля, що видно за амперметром.
Зменшення сили струму в колі свідчить про утворення пасивної плівки на
поверхні стального предмета.
Реактиви та обладнання: сірчана кислота H2SO4, біхромат калію К2СГ2О7;
електролізер - стакан місткістю 250 мл з кришкою, стальна пластинка,
вугляний або свинцевий стержень, джерело постійного струму, вольтметр,
амперметр, реостат.
Д о с л і д 65. Електролітичний випрямляч
Часто для дослідів з електрохімії треба користуватись постійним
електричним струмом.
Зручними і доступними для виготовлення можуть бути електролітичні
випрямлячі. Випрямляючи змінний струм електричної мережі, такі випрямлячі
дають переривчастий пульсуючий струм, який проходить лише в одному
напрямі.
Електполітичний випрямляч можна виготовити, використовуючи стакан або
банку. В кришку з електроізоляційного матеріалу монтують два електроди
(мал. 31, а) Анод - залізний стержень, який не доходить до дна стакана на
2 см. Катод - алюмінієвий стержень діаметром 2 мм. На алюмінієвий
стержень надівають гумову
II
трубку так, щоб вона не доходила до нижнього кінця стержня на 2 см. Це
роблять для того, щоб, зменшити силу струму, збільшивши опір.
Електроліт буде нагріватися знизу і перемішуватиметься внаслідок
конвекції. Це запобігає перегріванню і збільшує час безперервної роботи
випрямляча.
Мал. 31. Схема вмикання електричного випрямляча в електричне коло: а)
випрамляч, І - хімічний стакан, 2 - залізний електрод, З - алюмінієвий
електрод, 4 - гумова трубка; б) споживач постійного електричного струму,
1- СІ-подібна трубка - електролізео, 2 - електроди.
У стакан наливають на 2/з висоти 10-процентного розчину карбонату амонію
(МН^гСОз і занурюють у нього електроди.
Випрямляч і прилад-споживач постійного струму включають в електричне коло
завжди послідовно (мал. 31 б).
Як електроліти можна використовувати 8-процентний розчин бікарбонату
натрію МаНС03, 20-процентний розчин бури №2В407.
Суть дії електролітичного випрямляча полягає в тому, що через один
електрод проходить струм в обох напрямах, а через другий - алюмінієвий
електрод - тільки в одному напрямі. Під час проходження змінного
7 1126
89
струму на алюмінієвому електроді утворюється пасивна плівка, яка
пропускає струм тільки в одному напрямі.
Реактиви та обладнання: карбонат амонію (І\ІН4)2СОз; стакан або банка
місткістю 0,5-1 л, залізний, алюмінієвий стержні, гумова трубка.
Дослід 66. Оксидування алюмінію та його сплавів (анодування)
Поверхня алюмінію та його сплавів покрита звичайно оксидною плівкою. Але
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама