Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 32

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 .. 34 >> Следующая

промивають знову водою. Залізну пластинку використовують як катод,
нікелеву-як анод.
Джерелом постійного електричного струму може бути батарейка кишенькового
ліхтаря. Густина струму 0,05 а/дм\
Залежно від часу проходження струму через розчин (від 0,5 до 15 хв) на
поверхні залізних пластинок з'являється покриття різного кольору. Колір
плівки залежить від її товщини і має інтерференційний характер.
Замість залізних пластинок можна взяти мідні.
Катодом може бути металевий круг, анодом - вугляний стержень, який
встановлюють по центру. В результаті досліду дістають концентричні кола,
забарвлені в різні кольори райдуги.
Реактиви та обладнання: мідний купорос Си50<'5Н20, їдкий натр ИаОН,
цукор; нікелева пластинка, залізні пластинки.
Дослід 70. Пасивування заліза
Залізний цвях занурюють у концентровану азотну кислоту. Якщо починається
травлення заліза, зразу ж виймають цвях з кислоти. Потім кілька разів
опускають і виймають цвях з кислоти, поки на поверхні заліза утвориться
оксидна плівка, яка захищатиме залізо від дії кислоти. Залізний цвях,
покритий тонкою оксидною плівкою, промивають під струменем води і
обережно висушують фільтрувальним папером.
Реактиви та обладнання: азотна кислота НИОз; штатив з пробіркою, залізннй
цвях, фільтрувальний папір.
Дослід 71. Оксидування сталі або заліза
Стальний предмет або цвях очищають від іржі наждачним папером, протирають
сукнинкою до блиску.
Предмет нагрівають до зникнення синього кольору і занурюють в автол або
машинне масло. Після охолодження предмет протирають сукнинкою. Поверхня
його стає чорною, на ній утворюється оксидна плівка, що захищає метал від
корозії.
II
У фарфоровій чашці розчиняють у 100 мл води 70 г їдкого натру і ЗО г
нітриту натрію. Розчин кип'ятять при температурі 136-140° С. Якщо розчин
кипить прибільш низькій температурі, треба добавити небагато їдкого
натру. Якщо температура кипіння вища від рекомендованої, треба розчин
охолодити і добавити воду. Не можна вливати воду в киплячий розчин, щоб
запобігти викиданню.
У розчин занурюють добре зачищену наждачним папером та протерту сукнинкою
стальну деталь. Через 3-• 5 хв цю деталь виймають і промивають водою,
потім протирають насухо і опускають у гаряче машинне масло. Поверхня
деталі набуває блиску.
Реактиви та обладнання: нітрит натрію N8N02, їдкий натр ИаОН; стальний
предмет, машинне масло або автол, наждачний папір, фарфорова чашка.
ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ
Дослід 72. Електрохімічний захист від корозії
Електрохімічний захист металів від корозії можна спостерігати, якщо
занурити чистий свинець та свинець, що перебуває в контакті з цинком, у
розчин оцтової кислоти.
У хімічний стакан наливають розбавлений (0,2--0,4 н.) розчин оцтової
кислоти, добавляють КІЛЬКсІ КрЗПбЛЬ розчину йодиду калію, занурюють у
розчин свинцеву пластинку, яка перебуває в контакті з цинком. Для
порівняння в другий стакан з таким самим розчином занурюють свинцеву
пластинку.
У стакані, де була тільки свинцева пластинка, розчин пожовтіє внаслідок
утворення йодиду свинцю - важкорозчинної жовтої речовини. На свинцевій
пластинці утворюються мікрогальванічні пари. На електродах відбуваються
такі реакції:
РЬ° -2е-"-РЬг+, 2Н+ + 2е На.
Внаслідок вторинних реакцій утворюється осад: РЬ2+ + 2І~ = РЬІ2 1-. У
стакані, де в розчині був свинець, який перебуває в контакті з цинком,
йодид свинцю не утворюється. Це пояснюється тим, що цинк захищає від
II
корозії менш активний метал - свинець. (Дія гальванічного елемента цинк -
свинець). Цинк тут виконує роль анода. Атоми цинку, втрачаючи електрони,
переходять
у вигляді іонів у розчин 2п2+ + 2е. Електрони
переходять на свинцеву пластинку. Іони водню Н+ на свинцевому електроді
відновлюються, перетворюючись спочатку в атоми, а потім у молекули водню:
СНдСООН <>сн3соо- + н+, 2Н+ + 2<? 2Н°; 2Н° Н2.
Такий спосіб захисту називається протекторним.
Можна також захистити метал з'єднавши його з негативним полюсом
зовнішнього джерела струму; анодом може бути будь-який залізний предмет.
Це так званий катодний захист.
Реактиви та обладнання: оцтова кислота СН3СООН, йодид калію КІ; свинцева
пластинка, цинкова пластинка, 2 стакани місткістю і 00-200 мл.
Д о с л і д 73. Перевірка якості анодних та катодних металевих покриттів
Для досліду беруть пластинку оцинкованого заліза і пластинку лудженого
заліза (мал. 33). На пластинках тонким кінцем ножа роблять глибокі
подряпини. Подряпини змочують 3-процентним розчином хлориду натрію, до
якого добавлено кілька крапель залізоціанистого калію. Через кілька
хвилин на лудженому залізі з'явиться синє забарвлення, що свідчить про
руйнування заліза. Синє забарвлення з'являється внаслідок утворення
турнбулевої сині Ее3[Ее(СМ)8]2.
На оцинкованій пластинці ніяких змін не відбувається. Це свідчить про те,
що залізо, покрите цинком, не руйнується.
Мал. 33. Схема корозії оцинкованого і лудженого заліза.
II
На електродах утворених гальванічних елементів відбуваються такі реакції:
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама