Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 33

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 >> Следующая

-Ре І №С І І Бп+ -2п І №С І | Ре+
1. Анод Ре° - 2<?-> Ре2+ 2. Анод 2п° 2п2+ + 2е Катод 2Н+ + 2е -". Н2,
Катод 2Н+ + 2еНа.
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ЫаС1, залізоціаннстий калій
Кз[Ре(СЫ)6]; пластинка оцинкованого заліза, пластинка лудженого заліза.
Дослід 74. Вплив інгібіторів та паснва-торів на швидкість корозії
1. У 4 стакани наливають на 2/з висоти водопровідної еоди. В 3 стакани
з водою добавляють інгібітори та па-сиватори. В перший стакан добавляють
кілька кристаликів біхромату калію, в другий стакан - нітрату натрію, в
третій стакан - силікату натрію. В четвертому стакані вода без добавки.
У кожний стакан опускають заздалегідь очищену наждачним папером і промиту
водою залізну пластинку. Усі 4 пластинки повинні бути однаковими.
"Стакани закривають чашками Петрі, щоб запобігти випаровуванню рідин.
Через тиждень у стаканах з інгібіторами або пасива-торами пластинки не
змінюють свого зовнішнього вигляду, в стакані з водою залізна пластинка
покривається шаром іржі.
Отже, такі речовини, як біхромат калію, нітрат натрію, силікат натрію
можуть виконувати роль уповільнювачів корозії.
Реактиви та обладнання: біхромат калію К2СГ2О7, нітрат натрію Ыа1М03,
силікат натрію Ыа2ЗЮз; 4 стакани місткістю 100 мл, 4 залізні пластинки,
наждачний папір, чашки Петрі.
2. У два стакани наливають на 2/з висоти 10-процент-ного розчину
соляної кислоти. В один стакан добавляють 10 крапель формаліну (або
таблетку уротропіну). Беруть дві однакові наважки залізних стружок,
покритих ока-
линою, і поміщають їх у стакани на тиждень. Закривають стакани чашками
Петрі, щоб запобігти випаровуванню рідин. Через тиждень стружки зважують.
У стакані з неінгібірованою кислотою стружки майже повністю розчинились.
Стружки, які були в інгібірованій кислоті, майже не змінили своєї ваги.
Незначне зменшення відбулося внаслідок розчинення окалини. Залізо в
присутності інгібітора з кислотою майже не взаємодіє.
Реактиви та обладнання: соляна кислота НС1, формалін, уротропін; 2
стакани місткістю 100 мл, залізні стружки, покриті окалиною, чашки Петрі.
3. У хімічний стакан наливають на '/з висоти 0,1 н. розчину сірчаної
кислоти. В розчин занурюють кілька кусочків магнію і спостерігають
енергійне виділення водню. За допомогою піпетки доливають розчин
інгібітора (формаліну), внаслідок чого відбувається сповільнення реакції.
Якщо в стакан долити 1 мл концентрованого розчину сульфату міді, знову
починається виділення водню. Розчин сульфату міді є активатором.
Вплив інгібіторів на корозію можна продемонструвати за допомогою
проекційного апарата. Для цього реакцію проводять у кюветі з
плоскопаралельними стінками.
Реактиви та обладнання: магній, сірчана кислота НгЭО", сульфат міді
Си304; піпетка, хімічний стакан місткістю 100-200 мл (або кювета).
4. Значно сповільнюючи реакцію між кислотою і металом, інгібітори в
той самий час не впливають на швидкість інших реакцій, характерних для
кислот.
У хімічний стакан наливають 50 мл 1 н. розчину сірчаної кислоти,
добавляють інгібітор (10 крапель формаліну або таблетку уротропіну).
Інгібіровану кислоту розливають у 3 пробірки. В одну пробірку добавляють
розчин синього лакмусу - з'являється червоне забарвлення. В другу
пробірку добавляють окис міді і, нагріваючи її, спостерігають хімічну
реакцію утворення сульфату міді (голубе забарвлення розчину).
II
У третю пробірку доливають розчин хлориду барію. Утворюється білий осад
сульфату барію:
ВаС12 + Н2504 = Ва504 \ + 2НС1.
В усіх трьох випадках сірчана кислота проявляє характерні для неї
властивості.
Додільно ці досліди з інгібірованою кислотою порівняти з відповідними
реакціями для неінгібірованої кислоти.
Реактиви та обладнання; сірчана кислота Н2504, формалін або уротропін,
синій розчин лакмусу, окис мілі СиО, хлорид барію ВаСЬ; хімічний стакан
місткістю 100-200 мл, 3 пробірки.
і
і
і
ЛІТЕРАТУРА
І. Загальні питання
Астахов О. І., Ніколаєва Г. М., Методика і техніка хімічного експерименту
в середній школі, К., "Радянська школа", 1965.
В а с и л ь е в С. В., Химические опыты с применением электрического
тока, М., Учпедгиз, 1956.
ВерховскийВ. Н., Техника и методика химического эксперимента в школе, М.,
Учпедгиз, 1960.
Г а линкер В. С., Ходяновский О. И., Лекционные опыты и демонстрационные
материалы по физической и коллоидной химии, Изд-во Киевского
университета, 1965.
Дризовская Т. М., Методика обучения химии, М., "Просвещение", 1965.
Е г о р к и н В. Ф., К и р ю ш к и н Д. М., Полосин В. С., Внеклассные
практические занятия по химии, М., "Просвещение", 1965.
П а р м е н о в К- Я., Опыты по химии с электрическим током, М.,
Учпедгиз, 1962.
Плетнер Ю. В., Полосин В. С., Практикум по методике обучения химии, М.,
Учпедгиз, 1967.
Полосин В. С., Школьный эксперимент по неорганической химии, М.,
Учпедгиз, 1959.
Фоулз Г., Лекционные опыты по химии, М., Учпедгиз, 1962.
II. Електролітична дисоціація
О н и к и н И. П., Изучение электропроводности, растворов, "Химия в
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама