Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 4

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 34 >> Следующая

тоді, коли досліджувані іони мають яскраве забарвлення або, коли
відбуваються ефектні контрастні зміни забарвлення в присутності
індикатора.
Реактиви та обладнання; хлорид натрію ЫаО, хлорид міді СиС12, хромат
калію К2Сг04, розчин аміаку; Ц-подібна трубка, лійка, скляна трубка,
піпетка, два вугляні або залізні електроди, джерело постійного
електричного струму, штатив, сухий чистий пісок.
Дослід 4. Дослідження швидкості руху іонів
В 13-подібну трубку на 2/3 висоти наливають 8- 10-процентний розчин
хлориду калію, приготовлений на 4-5-процентиому розчині агар-агару або
желатини.
Для приготування розчину до 100 г холодної води добавляють 25 г агар-
агару та 10 г хлориду калію. Суміш нагрівають, перемішуючи на водяній
бані протягом 1 год. До розчину добавляють 3-5 крапель 5-про-центиого
спиртового розчину фенолфталеїну.
II
В одно коліно добавляють кілька крапель 0,1 н. розчину їдкого натру
(розчин забарвиться в рожевий колір), в друге коліно - стільки ж крапель
0,1 н. розчину соляної кислоти (розчин залишається безбарвним). Розчин у
трубці охолоджують до утворення густих драглів.
У коліно трубки з безбарвним розчином доливають 1 н. розчину їдкого натру
і вставляють анод, а в коліно трубки із забарвленим розчином - стільки ж
1 н. розчину соляної кислоти і вставляють катод.
Електроди сполучають з джерелом постійного струму напругою ЗО-40 в.
Поступово рожеве забарвлення зникає, що пояснюється рухом іонів Н+ від
анода до катода. В безбарвній частині драглів з'являється рожеве
забарвлення, що пояснюється рухом іонів ОН~ від катода до анода.
Шлях, що пройшли іони буде приблизно в два рази більший, ніж шлях, який
пройшли іони ОН-.
З швидкістю руху іонів Н+ і ОН можна також порівняти швидкість руху іонів
міді. Для цього треба до 1 н. розчину соляної кислоти добавити хлориду
міді. Розчин повинен мати синє забарвлення. У напрямі катода будуть
рухатись іони Н+і Си + - Рух іонів Н+спо-стерігають за зникненням
рожевого забарвлення, рух іонів
Си2+ - за розповсюдженням синього забарвлення, рух іонів ОН- - за
поширенням рожевого забарвлення.
Швидкість руху іонів визначається за відстанню, яку проходять іони за
один і той самий час. Для зручності спостереження можна використати шкалу
з міліметрового паперу.
Реактиви та обладнання: агар-агар (або желатина), хлорид калію КС1, 5-
процентний розчин фенолфталеїну, їдкий иатр МаОН, соляна кислота НС1,
хлорид міді СиС12; и-подібна трубка, вугляні електроди, джерело
постійного струму.
Дослід 5. Виявлення руху іонів за допомогою якісних реакцій
Для досліду готують 5-процентний розчин желатини у гарячій воді. В цьому
гарячому розчині розчиняють кристалічну хлорну мідь до яскраво-синього
забарвлення. Приготовлений розчин заливають в И-подібну трубку на '/2
висоти. Розчин охолоджують, занурюючи трубку в холодну воду.
II
Внутрішні стінки верхніх кінців трубки ретельно протирають ватою,
змоченою дистильованою водою. Потім обережно по стінках за допомогою
піпетки в обидва коліна ІІ-подібної трубки наливають 2 н. розчину азотної
кислоти (проміжний електроліт) заввишки 3 см.
Електроди не повинні торкатись розчину желатини, їх сполучають з джерелом
постійного електричного струму напругою 20-ЗО в, силою 0,5 а. Через 10 хв
прилад вимикають, електроди повільно виймають з розчину.
З анодного і катодного простору окремо беруть проби проміжного
електроліту різними піпетками. Виявляють в анодному просторі присутність
іонів хлору С1~ за допомогою 1-процентного розчину нітрату срібла і
наявність в катодному просторі іонів міді Си2+за допомогою розчину
аміаку. Для більшої переконливості можна показати за допомогою тих самих
реактивів відсутність іонів хлору С1-у катодному просторі та іонів міді
Си2+ в анодному просторі.
На початку досліду перед вмиканням приладу в електричне коло також можна
показати відсутність іонів Си2+, СГ~в проміжному електроліті.
Реактиви та обладнання: желатина, хлорид міді СиСЬ, азотна кислота Ь^Оз,
нітрат срібла АйМ03, 25-процентний розчин аміаку ІЧН4ОН; и-подібпа трубка
висотою 16-18 см, два вугляні електроди, джерело постійного електричного
струму.
Дослід 6. Рух іонів на фільтрувальному папері
1. На скляну пластинку поміщають фільтрувальний папір (мал. 4), змочений
5-процентним розчином ней-
Мал. 4. Пристрій д ля демонстрування руху іоиіп:
/- скляна пластинка, 2 - електроди (мідні нласіппкп), З - фільтрувальний
папір, 4 - джгут з бішта.
II
трального електроліту, наприклад, розчином сульфату натрію, до якого
добавлено синій розчин лакмусу.
На фільтрувальний папір накладають мідні пластинки на відстані 6-8 см
одну від одної. Пластинки-елек-троди міцно притискують до паперу на
скляній пластинці за допомогою затискачів. Посередині між електродами
поміщають джгут з бинта, змочений розчином соляної кислоти. Електроди
сполучають з джерелом постійного електричного струму напругою 10 - 12 в.
Іони Н будуть рухатись до катода. Рух іонів Н^ супроводжується
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама