Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 5

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 34 >> Следующая

переміщенням червоної смуги індикатора.
2. Джгут можна змочити розчином комплексної солі міді [Си(ЫНз)4]Сг04.
Приготування розчину солі описано в досліді 3(3).
В цьому випадку помітно рух іонів [Cu(NH3)4]2+ синього кольору та іонів
Сг042- жовтого кольору.
3. Для того щоб демонструвати рух іонів ОН_,дЖГуТ змочують розчином
їдкого натру, а до розчину електроліту, яким просочують фільтрувальний
папір, добавляють червоний розчин лакмусу або 1-процентний спиртовий
розчин фенолфталеїну.
Реактиви та обладнання: сульфат натрію Ma2S04, синій розчин лакмусу,
соляна кислота HCl, їдкий натр NaOH; хлорид міді СиС12, хромат калію
КгСг04, 1-процентний розчин фенолфталеїну; скляна пластинка (8 сліХ'5
см), фільтрувальний папір, електроди - мідні пластинки (2 смХІ см) з
припаяними провідниками, джерело постійного електричного струму, бинт.
4. Для демонстрування руху іонів можна використати холодильник Лібіха.
Це забезпечує велику наочність експерименту.
З муфти холодильника Лібіха виймають трубку і два отвори закривають
пробками. Муфту закріплюють у штативі. Бокові відростки сполучають з
водопроводом гумовими трубками. Між відростками муфти холодильника
намотують у кілька шарів фільтрувальний папір або білу полотняну тканину,
змочену ІО-процентним розчином сульфату натрію. З обох боків тканину
щільно обгортають алюмінієвою фольгою, як показано на мал. 5. Фольга
щільно притискується до тканини мідними пластинками, кінці яких
скріплюються гвинтом і гайкою. З полотняної тканини або бинта роблять
джгут
II
шириною 2 см і змочують ного розчином електроліту, рух іонів якого
демонструють, наприклад, розчином комплексної солі [Си (МН3)4]Сг04. Джгут
злегка віджимають і притискують до тканини на однаковій відстані між
електродами (мідними пластинками). На тканині з'являється зелена смуга.
Для охолодження приладу через
/ - алюмінієва фольга, 2 - мідні кругові пластинки, З - джгут з бинта, 4
- біла полотняна тканина.
муфту холодильника пропускають воду. Це дає змогу запобігти висиханню
електроліту і забезпечує безвідмовну роботу приладу.
Прилад сполучають з джерелом постійного електричного струму і пропускають
струм напругою ЗО-50 в. Через кілька хвилин від зеленої смуги на тканині
поширюється смуга синього забарвлення до катода внаслідок руху іонів
[Си(ІМНз)4]2+ і смуга жовтого кольору - до анода, зумовлена рухом хромат-
іонів Сг04~ . Якщо через ЗО хв вимкнути прилад, зняти тканину з муфти, то
можна добре побачити, що ширина синьої і жовтої смуг різна. Це свідчить
про різну швидкість руху іонів [Сп(Ш3)4]2+ та Сг042-.
Реактиви та обладнання: сульфат натрію Ма2504, розчин комплексної солі
міді [Си(КНз)4]Сг04 (приготування розчину солі описано в досліді 3 (3);
муфта від холодильника Лібіха, пробки, гумові трубки, біла полотняна
тканина, алюмінієва фольга, мідні пластинки, два гвинти, дві гайки,
джерело постійного електричного струму.
Замість муфти холодильника Лібіха можна використати скляну трубку
довжиною 15-20 см і діаметром З-4 см. В цьому випадку для більшої
наочності рекомендується підсвічувати прилад знизу або збоку.
II
Ще кращий ефект забезпечує підсвічування всередині трубки. Для цього в
трубку вставляють кілька низьковольтних ламп.
Дослід 7. Рух іонів за силовими лініями електричного поля
Розміщений на склі фільтрувальний папір змочують розчином хлориду натрію
з метилоранжем та посипають маленькими кристаликами щавлевої кислоти.
Навколо кожного кристалика цієї кислоти з'явиться рожеве забарвлення. З
обох боків фільтрувального паперу на
Мал. 6. Пристрій для демонстрування руху іонів за силовими лініями
електричного поля:
/ - скляна пластинка, 2 - фільтрувальний папір, 3 - кристалики
електроліту, 4 - електроди (мідиі пластинки).
відстані 6-8 см один від одного розміщують електроди з мідних пластинок
або залізних дротин з припаяними провідниками.
Електроди міцно притискають до фільтрувального паперу і скла за допомогою
затискачів.
Під час пропускання постійного електричного струму через розчин
електроліту, яким просочено фільтрувальний папір, рожеве забарвлення
навколо кристаликів щавлевої кислоти поширюється до катода у вигляді
рожевих язичків. Якщо після закінчення досліду підсушити папір і провести
за конфігурацією язичків силові лінії, відтвориться картина руху іонів
водню Н+(мал.6).
Реактиви та обладнання: хлорид натрію ЫаС1, метилоранж, Щавлева кислота
Н2С2О4; скляна пластинка, фільтрувальний папір, електроди мідних пластин
або залізних дротин з припаяними електродами, затискачі, джерело
постійного електричного струму.
II
Дослід 8. Вплив сольватації іонів на забарвлення розчину
Дослід можна демонструвати на уроці, вивчаючи питання про ступінь
дисоціації.
Зміщення іонної рівноваги під час зменшення концентрації розчину зручно
спостерігати за зміною забарвлення розчину хлориду міді.
Готують концентрований розчин хлориду міді зеленого кольору, розливають
ного в три пробірки. Одну пробірку з концентрованим розчином хлориду міді
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама