Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 7

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 34 >> Следующая

другу - карбонату кальцію (крейди).
Реакція з виділенням водню в першій пробірці і виділенням вуглекислого
газу в другій пробірці не відбувається. Це пояснюється малим ступенем
дисоціації електроліту в розчині малополярного розчинника.
II
Якщо долити дистильованої води в кожну пробірку, реакція значно
прискорюється, це пояснюється введенням розчинника, молекули якого мають
велику полярність.
Реактиви та обладнання-, бензол СбНб або толуол С6Н5СН3, льодяна оцтова
кислота СН3СООН, магній, карбонат кальцію (крейда) СаС03, дистильована
вода; штатив з пробірками.
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ І РОЗПЛАВІВ
Дослід 11. Електропровідність водних розчинів епектропітів і
неепектропітів
Для демонстрування дослідів з електропровідності розчинів електролітів
можна виготовити прилад, зображений на мал. 7.
Прилад складається з скляного стакана
місткістю 200 мл з до-?
сліджуваним розчином, в який занурюють два вугляні електроди, закріплені
в дерев'яній або пластмасовій криш ці, і електричної лампочки (індикатор
стру- у Прилад для демонстрування му; ПОСЛІДОВНО ввімк-
електропровідності розчинів.
неної в електричне коло.
Ознака доброї електропровідності - розжарена нитка електролампочки.
1. У стакан з електродами наливають 100 мл дистильованої води. Прилад
вмикають в електричну мережу. Лампочка приладу не засвічується. Це
свідчить про те, що дистильована вода практично не проводить електричного
струму.
2. У стакан з водою насипають 20 г цукру, розчиняють його. Лампочка
приладу не засвічується. Це вказує на те, що розчин цукру не є
провідником електричного струму. Отже, цукор - неелектроліт.
3. У сухий стакан насипають 15 г хлориду натрію і вставляють у сіль
електроди. Суха сіль струм не проводить.
2*
19
Заливають 100 мл дистильованої води, сіль розчиняють, перемішуючи розчин.
Розчин хлориду натрію проводить електричний струм, про що свідчить
розжарення нитки лампочки.
Електроди після кожного досліду промивають дистильованою водою та
висушують фільтрувальним папером.
Реактиви та обладнання: два хімічних стакани, дистильована вода, цукор,
хлорид натрію ЫаС1; прилад для демонстрування електропровідності (мал.
7), фільтрувальний папір.
Для демонстрування електропровідності речовин можна запропонувати ще ряд
приладів:
1. У ділильну лійку і стакан, наповнені розчином електроліту опускають
зачищені кінці електричного провода, які виконують роль електродів (мал.
8).
Прилад вмикають в електричну мережу. Лампочка не засвічується, тому що
коло ро-зімкнуте.
Якщо кран ділильної лійки відкрити, струмінь розчину, який виконує роль
провідника, замкне коло і лампочка засвітиться, свічення лампочки
залежить від електропровідності розчину. Треба, щоб струмінь витікав з
ділильної лійки безперервно, довжина струменя повинна бути 2-3 см.
2. На мал. 9 показано прилад для швидкого демонстрування
електропровідності розчинів електролітів, його зручно швидко випорожняти
і очищати від електроліту без переміщення електродів. Це дає можливість
провести багато дослідів протягом одного уроку. Електроди-мідні пластинки
2 розміром 10X2,5 см, які утримуються на відстані одна від одної за
допомогою скляного кільця 3 на дні лійки 1.
Мал. 8. Прилад для демонстрування електропровідності розчинів
електролітів.

II
З Для визначення електропровідності твердих та рідких речовин можна
виготовити зручний прилад (мал. 10). Для цього використовують скляну або
пластмасову трубку довжиною ЗО см, патрон для електролампочки,
електропровід з штепсельною вилкою та електролампочку. Для проводів, що
йдуть до електровилки, у трубці біля патрона просвердлюють отвір таким
діаметром, щоб через нього пройшов шнур.
Патрон прикріплюють до трубки за допомогою металевої муфти або приклеюють
менделєєвською замазкою. Нижній кінець трубки закривають пробкою, через
яку пропускають зачищені і залуджені кінці проводів (електроди) і
заливають замазкою, щоб розчин не попадав у трубку.
Якщо використовувати скляну трубку, то отвір у трубці можна не робити, а
просвердлити його в нижній частині патрона.
Для випробовування прилад вмикають в електричну мережу і електроди
занурюють у досліджуваний розчин або торкаються ними до твердої речовини.
Якщо вони проводять електричний струм, лампочка засвічується.
Дослід 12. Електропровідність водних розчинів сильних та слабких
електролітів
У чотири стакани наливають по 50 мл 0,1 н. розчину соляної кислоти,
їдкого натру, оцтової кислоти, гідрату окису амонію.
Мал. У. Прилад для швидкого демонстрування електропровідності розчинів
електролітів.
Мал. 10. Прилад для визначення електропровідності твердих та рідких
речовин.
II
Дізнаються про електропровідність цих розчинів, спостерігаючи за
яскравістю розжареної нитки лампочки.
Під час проходження струму через перші два розчини нтка лампочки добре
розжа'рюється, тому що соляна кислота та їдкий натр - сильні електроліти,
молекули їх добре дисоціюють на іони, які переносять струм у розчинах
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама