Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 9

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 11 12 13 14 15 .. 34 >> Следующая

електролітом.
Реактиви та обладнання: льодяна оцтова кислота СНзСООН, дистильована
вода; прилад для виявлення електропровідності (мал. 7), скляний стакан.
II
Дослід 16. Електропровідність розплавлених солей
У фарфоровий тигель (мал. 12) насипають до половини хлориду олова.
Розплавляють сіль, нагріваючи тигель. (Температура плавлення безводного
хлориду олова 240° С). Для виявлення електропровідності використовують
прилад (мал. 7), в якому замість стакана - тигель з розплавом. Лампочка
засвічується, отже, розплав солі проводить електричний струм. Якщо
охолоджувати розплав, лампочка гасне. Це свідчить про те, що солі в
твердому стані не проводять електричного струму, а розплавлені -
проводять.
Реактиви та обладнання: хлорид олова БпСЬ; прилад для виявлення
електропровідності, фарфоровий тигель, штатив, на якому закріплені
ізольовані електроди.
Мал. 12. Пристрій для демонстрування електропровідності розплавів.
Для виявлення електропровід ності твердих речовин (метали,
сухі солі) досить доторкнутись до них оголеними кінця ми провода.
Дослід 17. Спосіб швидкого демонстрування електропровідності багатьох
безводних речовин та їх розчинів
Одні пробірки заповнюють до половини безводними речовинами, а другі їх
0,1 н. розчинами, закривають пробками, через які проходять електроди.
Електродам надається така форма, як показано на мал. 13. Пробірки з
речовинами доцільно розташувати на щиті групами.
На щиті закріплюється патрон з електричною лампочкою (індикатором
електропровідності). Кінець
II
Мал. 13. Прилад для демонстрування електропровідності багатьох речовин і
їх розчинів.
електрошнура, введений у трубку з електроізоляційного матеріалу,
закінчується неізольованими кінцями (вилкою).
Пробірки з досліджуваними речовинами вмикають у мережу дотиком
неізольованих кінців вилки до вільних кінців електродів. Якщо речовина
добрий провідник електричного струму, лампочка засвічується.
Для демонстрування електропровідності безводних речовин треба їх добре
просушити.
II
Установка дає можливість за короткий час визначити електропровідність
багатьох речовин, забезпечує добру наочність. Мідні електроди після
демонстрування досліду треба вийняти з розчину електроліту, вимити і
висушити.
Реактиви та обладнання: цукор, етиловий спирт, фенол, дистильована вода,
сірчана кислота безводна, їдкий натр, хлорид натрію, водопровідна вода;
електроізоляційна стрічка, 14 пробірок, 14 пар мідних електродів (мідний
дріт), патрон з електричною лампочкою, електрошнур з вилкою, скляна або
пластмасова трубка довжиною 15 см і діаметром 1,5 см, 14 пробок, щит з
фанери 50ХЮ0 см.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ
Усі електрохімічні процеси можна поділити на дві протилежні групи:
процеси електролізу, під час яких під дією зовнішнього джерела
електричної енергії відбуваються хімічні реакції, і процеси виникнення
електрорушійної сили та електричного струму внаслідок певних хімічних
реакцій.
У першій групі процесів електрична енергія перетворюється в хімічну, у
другій - навпаки, хімічна - в електричну.
Прикладами процесів обох типів можуть бути процеси, які відбуваються в
акумуляторах. Так, під час роботи свинцевого акумулятора як генератора
електричної енергії відбувається реакція:
РЬ + ИЮа + 4Н+ + 2505- 2РЬ504 + 2Н20.
Внаслідок цієї реакції звільняється енергія, яка й перетворюється в
електричну. Коли акумулятор розрядиться, його заряджають, пропускаючи
через нього електричний струм у зворотному напрямі.
У зворотному напрямі протікає і хімічна реакція:
2РЬ504 4- 2Н20 -*¦ РЬ + РЮ, + 4Н+ + 280^-.
У цьому разі електрична енергія перетворилася в хімічну. Тепер акумулятор
знову має запас енергії і знову може розряджатися.
Усі електрохімічні реакції відбуваються під час протікання електричного
струму в колі. Це коло обов'язково складається з послідовно сполучених
металевих провідників і розчину (або розплаву) електроліту. У металевих
провідниках, як ми знаємо, струм переносять електрони, у розчині
електролітів - іони. Безперервність протікання струму в колі
забезпечується лише тоді, коли відбуваються процеси на електродах, тобто
на межі ме-
II
тал - електроліт На одному електроді відбувається процес приймання
електронів - відновлення, на другому електроді - процес віддавання
електронів, тобто окислення.
Особливістю електрохімічних процесів, на відміну від звичайних хімічних,
є просторове розділення процесів окислення і відновлення. З цих процесів,
які не можуть відбуватись один без одного, і складається в цілому
хімічний процес в електрохімічній системі.
Якщо занурити металеву пластинку (електрод) у розчин електроліту, то між
пластинкою і розчином виникає різниця потенціалів, яка має назву
електродного потенціалу.
Розглянемо причини його виникнення. У вузлах кристалічної решітки металу
містяться лише позитивно заряджені іони. Завдяки їх взаємодії з полярними
молекулами розчинника, вони відриваються від кристала і переходять у
розчин. Внаслідок такого переходу в металевій пластинці залишається
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 11 12 13 14 15 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама