Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 105

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 122 >> Следующая


Рис. 91. Схема установки для виробництва полістиролу блоковим способом.

237

з вищими спиртами. Із нього виготовляють гнучкі плівки, лінолеум та товари широкого вжитку. Вініпласт утворюється при змішуванні порошку полімеру із стабілізаторами (солями кальцію та свинцю органічних кислот, оловоорганічними сполуками, амінами). Цю суміш вальцюють і з утвореної однорідної маси виготовляють труби, вентилі, деталі насосів, листи для виготовлення різних виробів тощо. Полівінілхлорид застосовують також для виготовлення м'яких і жорстких пінопластів. Вироби з полівінілхлориду можна експлуатувати при температурах до 60° С, тому ним футерують ємкості для зберігання кислот.

Політетрафторетилен (тефлон, фторопласт-4) утворюється при полімеризації тетрафторетилену в емульсії при 70—80° C і тиску 40— 100 • 105Па при наявності ініціаторів. Тефлон має кристалічну структуру з ідеально симетричними молекулами, тому в нього дипольний сумарний момент дорівнює нулю. Завдяки цьому фторопласт є досконалим діелектриком. Він досить твердий, але не крихкий, має порівняно високу температуру розм'якшення (320—327°C) і водночас досить стійкий до низьких температур (до —190° C). Завдяки досить високій термостабільності і абсолютній інертності щодо хімічних речовин, фторопласт став практично незамінним у деяких галузях промисловості. З нього виготовляють крани, вентилі, клапани, пластини та інші деталі для хімічної апаратури, підшипники, що працюють в агресивному середовищі і не потребують змащування. В електротехніці фторопласт-4 використовують для виготовлення високочастотних приладів, які працюють при підвищених температурах. Вироби з фторопласту виготовляють пресуванням порошку з наступною механічною обробкою циліндричних заготовок на токарних і фрезерних верстатах.

Поліакрилові смоли — це продукти полімеризації і співполімеризації акрилової і метакрилової кислот та їх ефірів (акрилонітрилу, акриламіду тощо). У промисловості полімеризація цих мономерів здійснюється при наявності пероксиду бензоїлу або інших пероксид-них сполук блоковим, емульсійним та суспензійним способами. Ак-риламід полімеризують переважно у водному розчині. Найбільшого

І

значення в практиці набув поліметилметакрилат (—CH2—C—CH3),,.

І

COOCH3

Полімеризацію метакрилової кислоти здійснюють блоковим способом при 20—50° С. Для виробництва з метилметакрилату органічного скла (плексигласу) розчин пероксиду бензоїлу в мономері, що містить 5—15% пластифікатора, перемішують на холоді до утворення в'язкого форполімеру, який заливають у форми, нагрівають до за-твердівання у вигляді прозорої маси. Емульсійну полімеризацію акрилатів і метакрилатів здійснюють при наявності водорозчинних пе-роксидів або персульфатів без спеціальних емульгаторів.

Листове органічне скло легко піддається обробці різними способами, зберігаючи поліровану поверхню. Завдяки цінним оптичним і фізико-механічним властивостям полімери і співполімери на основі

238

акрилату і метилметакрилату дуже широко використовують у багатьох галузях техніки, побуті і медицині.

Поліконденсаційні смоли— це полімери, добуті внаслідок реакцій поліконденсації. Найважливішими з них є фенолальдегідні, аміно-формальдегідні, поліефірні, епоксидні, поліамідні, кремнійорганічні та інші смоли. Більшість з них термореактивні, а деякі — термопластичні.

Фенопласти (фенолальдегідні смоли) — це продукти поліконденсації фенолу з формальдегідом або уротропіном. Використовують також крезоли, ксиленоли, багатоатомні феноли і альдегіди (фурфурол). Поліконденсацію здійснюють при наявності кислих (соляної, сірчаної, щавлевої та інших кислот) або лужних (аміаку, їдкого натру, гідроксиду барію) каталізаторів.

Якщо процес поліконденсації відбувається з надлишком фенолу і при наявності кислого каталізатора, то утворюється лінійний полімер новолак, в ланцюгу якого міститься приблизно десять фенольних залишків, з'єднаних між собою метиленовими містками:

C6H5-OH + CH2O + C6H5-OH + ...-> HO-C6H4-CH2-C6H4-OH.

Новолаки є термопластичними полімерами, які не здатні самі переходити в неплавкий і нерозчинний стан. Але якщо конденсацію проводити з надлишком формальдегіду в лужному середовищі, то утворюються термореактивні або резольні смоли, які при дальшому нагріванні переходять у неплавкий і нерозчинний стан. На виробництві для цього на вальцях сплавляють новолак з уротропіном, який при нагріванні розкладається на аміак (в цьому разі він є каталізатором) і формальдегід, за допомогою якого ланцюги «зшиваються» між собою. Фенолальдегідні полімери застосовують в основному для виготовлення клеїв і лаків, прес-порошків з наповнювачами, з яких потім виготовляють різні вироби.

Щоб виготовити прес-порошки з новолаків, їх змішують з уротропіном і в подрібненому стані на вальцях сплавляють з наповнювачами і пігментами: потім добуту масу подрібнюють. Під час гарячого пресування полімер у порошку плавиться і реагує з уротропіном, перетворюючись на неплавкий монолітний виріб.

Ця особливість фенопластів та деяких інших полімерів дуже важлива для виробництва, тому що процес формування проходить через економічно вигідні стадії — полімер розчиняється і формується при низькій температурі, а потім набуває міцності, тепло- і хімічної стійкості внаслідок хімічної реакції зшивання макромолекул у тривимірний полімер. При виробництві шарових матеріалів папір, тканину або шпон просочують розчинами або емульсіями резолів; при виготовленні деревних плит в будівельній або мебльовій промисловості з відходів деревини її просочують невеликою кількістю полімеру; для хімічного машинобудування фаоліт виготовляють на основі резолів з азбестом.
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама

https://rekonagrand.ru

ежедневники в Бузулуке

rekonagrand.ru