Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 107

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 122 >> Следующая


Крємнійорганічні полімери використовують для виготовлення на їх основі матеріалів, які мають високі діелектричні властивості, хімічну інертність, високу термо- та вологостійкість. їх використовують як мастила, пластмаси, теплоносії, клеючі речовини, жаростійкі емалі, лаки тощо.

§ 3. ПЕРЕРОБКА ПЛАСТИЧНИХ МАС

Переробляють пластмаси і виготовляють з них вироби найрізноманітнішими способами. Факторами, що найбільше впливають на процес формування виробів з пластмас, є температура, час і тиск.

Основними способами переробки пластмас є пресування, лиття під тиском, штампування та механічна обробка. Залежно від вибраного способу, що визначається належністю пластмаси до термопластичного чи термореактивного типу, матеріал попередньо виготовляють у вигляді гранул, таблеток або заготовок.

Найбільше поширення набуло пресування, яке здійснюють у металевих прес-формах на гідравлічних пресах. Пластмасовий матеріал

R R

—Si—О—Si—O----,

І І

R R

242

у прес-формі при нагріванні і під тиском набуває пластичності, заповнює форму і твердне. Для кожного виду пластмаси створюються оптимальні умови пресування — температура, тиск і час витримування. Після закінчення пресування виріб у прес-формі охолоджується водою.

Пресування литтям більш досконале. Завантажувальна камера преса відокремлена від прес-форми, тому матеріал спочатку нагрівають у камері до пластичного стану, а далі тиском продавлюють через канали до формувальної порожнини прес-форми. Способом пресування і лиття переробляють термореактивні матеріали при 140—200° С, а термопластичні — при ЗО—45° С.

Лиття під тиском застосовують головним чином при переробці термопластичного матеріалу (поліетилену, полістиролу, поліаміду

та ін.), його здійснюють на ливарних машинах. Виготовлення виробу в ливарній машині здійснюється за десятки секунд, пресування цілком автоматизоване. Недоліком його є недостатня якість великих і товстостінних виробів через тріщини та усадочні раковини, що утворюються у виробі.

Профільні деталі циліндричного перетину, труби та стержні виготовляють методом екструзії на екструдерах, схему яких наведено на рис. 93. Шнек 2 обертається всередині корпусу, який нагрівається теплоносієм, що циркулює в сорочці 3. Матеріал надходить з бункера 1, пересуваючись вздовж канала шнеком, розплавляється і надходить до головки 4, де виріб формується. Екструдери обладнані спеціальними механізмами, за допомогою яких виріб після виходу з екструдера роздувається або витягується, намотується і відрізується.

Основним способом формування виробів з листів є штампування, формування за допомогою стисненого повітря (пневмоформування) та вакуум-формування. Для формування виробів з листів термопластичного матеріалу лист нагрівають до розм'якшення, витягують, формують, після охолодження виймають з формувальної машини. Для виготовлення виробів способом штампування з листа з шаруватих пластиків термореактивного типу вирізують заготовки необхідних розмірів, нагрівають у повітряних термостатах до високоеластичного стану протягом кількох хвилин, потім заготовку вкладають на матрицю, опускають пуансон (форму) і витримують в такому стані до повного охолодження, поки зафіксується набута форма. При

Повітря

H2O

Рис. 93. Схема екструдера.

243

пневматичному формуванні пуансон замінюють стисненим повітрям, під тиском якого нагріта заготовка набуває форми матриці.

Вироби з термопластів, які при нагріванні прилипають до поверхні прес-форм, формують у вакуумі.

§ 4. ВИДИ ПЛАСТИЧНИХ МАС

Пластмаси на основі целюлози. Целюлоза є лінійним полімером, який складається із залишків глюкози, з'єднаних між собою глюко-зидним зв'язком. У вихідній макромолекулі целюлози відсутні ланки, з'єднані з сусідніми трьома глюкозидними зв'язками, тобто ланцюгова молекула не має розгалужень.

Целюлоза та її похідні широко використовуються для виробництва хімічних волокон і плівок. Прості ефіри целюлози, що відзначаються високою морозостійкістю і термостабільністю, використовують у поєднанні з пластифікаторами і наповнювачами для промислового виробництва целулоїду та лаків, що швидко висихають. Для виробництва целулоїду застосовують ацетати целюлози, тому що вони важко займаються і майже не горять. Ацетат целюлози з пластифікаторами переробляють способами лиття під тиском, пресування і екструзії у вироби з високою міцністю проти ударів.

Великі можливості відкриваються для дальшого використання целюлози як технічного полімеру в зв'язку з відкриттям реакції нук-леофільного заміщення, що полягає в заміні гідроксилів на галогени, групи CN1 NO2, NH2 або реакції приєднання вінільних мономерів і введення потрійного зв'язку, прищеплення вінільних полімерів та ін. Прищеплюючи поліакрилонітрил до озонованої целюлози, дістають полімер, який нерозчинний у мідно-аміачних розчинах, що добре розчиняють целюлозу.

Целулоїд має високу оптичну прозорість і широко використовується для виготовлення прозорих деталей приладів і як декоративний матеріал. Для його виготовлення використовують нітрат целюлози, який розчиняють в етанолі, змішуючи з пластифікатором (камфорою). З утвореної однорідної безбарвної маси вальцюванням видаляють частину спирту. Тверді листи охолодженого сирого целулоїду укладають у матриці блок-преса і витримують 10—14 год під тиском при температурі 60—65° C до повного сплавлення окремих листів. Блок целулоїду розрізають на окремі листи необхідної товщини і розвішують у термокамер і для повного видалення спирту. Целулоїд легко піддається механічній обробці. Недоліками целулоїду є горючість, низька теплостійкість і поступове пожовтіння.
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама