Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 110

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 122 >> Следующая


Одночасно розкладається тритіокарбонат натрію, який є у віскозному розчині:

Na2CS3 + H2SO4 -> H2S + CS2 + Na2SO4.

248

Волокна регенерованої целюлози із швидкістю 90—100 м/хв утворюють нитку, яка для підвищення міцності і остаточного формування витягується на двох спеціальних дисках, один з яких обертається швидше другого. Внаслідок витягування волокно видовжується на 25—30% і стає міцнішим на ЗО—35%. Міцність волокна збільшується ще на 40—45%, якщо готову нитку протягувати при 80—85° C через пластифікаційну ванну, в розчині якої містяться 6—10 г/л H2SO4.

Після витягування нитка залежно від схеми прядильної машини надходить до приймального пристрою на бобіну або в центрифугальну воронку. При центрифугальному способі нитка через п§ядильний диск 8 надходить у воронку 9 (див. рис. 94), а потім в центрифугу 10, де вона викладається у вигляді щільного калача або накручується на бобіну 7.

Ацетатне волокно — це оцтовий ефір целюлози. Вихідною сировиною для його добування є ацетати целюлози, які утворюються при ацетилюванні целюлози оцтовим ангідридом:

[C6H7O2 (OH)3] п + Зп (CH3CO)2 O [C6H7O2 (ОСОСН3)3]„ +

+ ЗлСНдСООН.

Продуктом ацетилювання є триацетат целюлози, який погано сполучається з пластифікаторами, погано розчиняється в більшості органічних розчинників і його використовують для виробництва ВОЛОКОН та кіноплівки. Це — первинний ацетат. Для підвищення його розчинності частковим омиленням переводять первинний ацетат в діацетат целюлози (вторинний ацетат):

[C6H7O2 (ОСОСН3)3]„ + пВ20 -> [C6H7O2 (ОСОСН3)2 OH]n + + nCHgCOOH.

Для цього після закінчення ацетилювання до розчину добавляють воду або розведену оцтову кислоту. Осаджують з розчину вторинний ацетат, теж добавляючи воду або розведену оцтову кислоту (10%). Відходом цієї операції є 35%-на оцтова кислота, яку регенерують. Осаджений ацетат відмивають, віджимають на центрифузі і сушать (іноді подрібнюють).

Для виготовлення прядильних розчинів вторинний ацетат розчиняють у суміші ацетону і спирту (85 : 15) або ацетону і води (95 : 5). Триацетат целюлози розчиняють у метиленхлориді або суміші метиленхлориду із спиртом (95 : 5). Формування волокна здійснюють мокрим або сухим способом. На рис. 95 наведено схему формування волокна сухим способом. Концентрований прядильний розчин, нагрітий до 60—70° С, продавлюється крізь фільєру 1 в шахту 2 заввишки 5—6 м. Через неї протитечією знизу вгору подається нагріте повітря (60—86° С). При цьому розчинник випаровується, а сформоване, висушене і змащене волокно, виходячи з шахти, намотується на бобіну. Триацетатне волокно формують з прядильного розчину мокрим способом в осаджувальну ванну із метанолу при 20—30° С.

Істотною перевагою виробництва ацетатного волокна порівняно з віскозним є його нешкідливість, відсутність мокрих обробок, а

10 0-93

249

отже, і забруднених стічних вод на всіх стадіях виробництва. Ацетатне волокно широко використовується для виготовлення фільтрувальної тканини, в тому числі і для гіперфільтрації — процесу, протилежного осмосу, при тиску 60—100 • 106 Па, через плівки або волокна. Цей процес застосовується при знесолюванні морської води, концентруванні рідкісних та благородних металів, очищенні стічних Розчин ацетил- вод тощо. Ацетатне волокно використо-

целюлози вується також для виготовлення сига-

"Шлоджена ретних фільтрів.

Крім віскозного та ацетатного волокон виробляють ще мідно-аміачне штучне волокно. Виробництво його дуже подібне до виробництва віскозного волокна і полягає в обробці целюлози аміачним розчином гідроксиду міді, в результаті чого утворюється в'язкий темно-синій прядильний розчин, з якого мокрим способом у сірчанокислотній осаджувальній ванні формують волокно.

ГЩ)яча вода Повітря

Охолоджена ~~~~ Вода

Гаряча вода "

Повітря з парою розчинника

§ 3. ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНОГО ВОЛОКНА

Нитка

Рис. 95. Схема установки для формування ацетатного волокна.

Залежно від хімічної будови макромолекул синтетичні волокна поділяють на карбо- і гетероланцюгові. До карбо-ланцюгового належить волокно, макромолекули якого в основному ланцюгу містять тільки атоми вуглецю (поліак-рилонітрильні, полівінілхлоридні, по-лівінілспиртові, поліолефінові, фторо-вмісні та інші волокна). Гетероланцю-гове волокно в основному ланцюгу макромолекул містить крім атомів вуглецю ще атоми кисню, азоту та інших елементів (поліамідні, поліефірні та поліуретанові волокна).

Для добування синтетичного волокна використовують здебільшого ті самі методи переробки, що й для виробництва штучного, але інколи ці виробництва досить помітно відрізняються. Так, наприклад, для синтетичного волокна широко застосовується процес терморелак-сації, при якому воно витягується на 400—2000 %.

Виробництво гетероланцюгових волокон. Поліамідні волокна виробляють із синтетичних високомолекулярних поліамідів з такою будовою основного ланцюга макромолекули:

HN(CH2), COHN(CH2)xCOHN(CH2), CO—..., або HN(CHj)^NHOC(CH,)„ COHN(CH2),NHOC(CH2)^CO—...

Поліамідне волокно характеризується специфічними властивостями, які зумовлюють його широке застосування, причому його виробляють близько 65% загальної кількості всіх синтетичних волокон.
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама