Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 122

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 >


§ 1. Продукти методу нітрування................ 217

§ 2. Виробництво ароматичних нітросполук............ 218

§ 3. Виробництво аміносполук.................. 219

Розділ XVIII. Виробництво деяких продуктів тонкого органічного синтезу 222

§ 1. Барвники........................ 222

§ 2. Пестициди......................... 226

§ 3. Синтетичні миючі засоби.................. 227

Розділ XIX. Полімерні матеріали.................. 228

§ 1. Фізико-хімічна характеристика високомолекуляриих сполук _J28_

§ 2. Класифікація полімерів................... 230

§ 3. Методи добування полімерів................ 231

Розділ XX. Технологія виробництва пластичних мас.......... 234

§ І. Властивості пластичних мас................. 234

§ 2. Виробництво пластичних мас................ 235

§ 3. Переробка пластичних мас................. 242

§ 4. Види пластичних мас.................... 244

Розділ XXI. Технологія хімічних волокон............... 246

§ 1. Властивості хімічного волокна............... 246

§ 2. Виробництво штучного волокна.............. 247

§ 3. Ввробництво синтетичного волокна............. 250

Розділ XXII. Виробництво каучуку та гуми.............. 255

§ 1. Властивості природного та синтетичного каучуків...... 255

§ 2. Виробництво синтетичних каучуків............ 256

§ 3. Виробництво гуми вулканізацією каучуків.......... 2.59,

Список літератури............................ 264

Предметний покажчик.......................... 266

Андрей Иванович Гончаров, Иван Петрович Середа

Химическая технология Часть 2 на укр. яз.

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования УССР в качестве учебника для студентов химических факультетов университетов

Киев, Головное издательство издательского объединения «Вища школа»

Редактор В. С. Зацарний Літредактор Н. Г. Кирилова Оправа художника Г. М. Балюна Художній редактор Г. М. Конев Технічні редактори Є. А. Глейзер, М. С. Чабан Коректор Т. А. Левицька

Шформ. бланк № 5331

Здано до набору 22.С6.79. Підп. до друку 18.02.80. БФ 06025. Формат 60 X 90/16. Папір друк. № 2. Літ. гарн. Вис. друк. 17.5. Друк. арк. 18.81 обл -вид. арк. Тираж 1000 пр. Вид. № 3417. Зам. 0-98. Ціна 90 к.

Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа» 225054, Київ-54, вул. Гоголівська, 7.

Кннжкоиа фабрика «Комуніст» PBO «Поліграфкиига» Держкомвидаву УРСР, 310012, Харк1в-12, Енгельса, 11.

У Головному видавництві видавничого об'єднання «Вища школа» в 1982 році виходить у світ посібник:

Гончаров А. І., МихайленкоВ. П. Загальна хімічна технологія. Практикум. Мова українська. 14 арк. 5 ООО пр. 70 коп.

У посібнику (перше вид.— 1973 р.) вміщено практичні роботи з технології неорганічних речовин, мінеральних солей та содових продуктів, термічної переробки нафтопродуктів. Введено новий розділ «Моделювання хіміко-технологічних процесів». Особливий інтерес викликають роботи, в яких розглянуто методи очистки води і водопідготовки, оскільки вони пов'язані з охороною природи і поліпшенням використання природних ресурсів.

Призначений для студентів хімічних факультетів університетів.

Дорогі товариші! Цю книгу можна замовити в магазинах облкни-готоргів і облспоживспілки, а також в спеціалізованих магазинах «Книга — поштою».

Отсканировал Семенюченко Владимир chem_vova@mail.univ.kiev.ua; vova2002@mail.ru

Xl M 14 НА

Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 >

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама