Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 21

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 122 >> Следующая


47

Сублімація фосфору здійснюється в електропечах або в печах типу домен, куди завантажується суміш з кусків фосфату, піску або подрібненого кварцу і коксу чи антрациту. При відповідній температурі відбувається процес сублімації, який можна зобразити такою сумарною реакцією:

2Са3(Р04)2 + «SiO2 + ЮС = P4 + 10CO + 6CaO • «SiO2 - Q.

Залежно від складу шихти значення п коливається від 4 до 7. При п = 6 реакція відбувається з поглинанням 3557 кДж тепла на 1 моль P4.

Крім основної реакції у печі відбуваються також реакції відновлення заліза:

Fe2O3 + 3C = 2Fe + ЗСО. Відновлене залізо реагує з фосфором, утворюючи ферофосфор:

2Fe + P = Fe2P.

Тому у нижній частині печі разом з рідким шлаком збирається рідкий фосфористий чавун (ферофосфор). Через нижню льотку періодично випускається з печі рідкий сплав, а зверху безперервно відводяться пари фосфору і гази. Після електрофільтрів парогазова суміш охолоджується, і пари фосфору конденсуються під водою в білий фосфор. Рідкий фосфор, що утворюється внаслідок сублімації, перекачують насосами на склад і в цистерни для транспортування або переробляють тут же на заводі у фосфорну кислоту. Білий фосфор через його отруйність і здатність самозайматись широкого застосування не знаходить. Тому основну його масу переробляють на червоний фосфор — найбільш стійку алотропічну видозміну. Для цього білий фосфор поміщають у закритий обертовий барабан і поступово нагрівають. Оскільки леткість парів білого фосфору дуже висока, то спочатку нагрівають його до 270—280° C і лише після того, як значна частина білого фосфору перетвориться в червоний, температуру підвищують до 330—340° C Процес перетворення білого фосфору у червоний — екзотермічний і триває 40—60 год. Галогени дещо прискорюють цей процес. Для очистки червоного фосфору від білого його обробляють розчином лугу, який реагує тільки з білим фосфором.

Виробництво термічної фосфорної кислоти з фосфору здійснюють у спеціальних баштах, футерованих кислототривкою керамікою, двома способами. За першим (одноступеневим) способом гази, що виходять з печі для виробництва фосфору, спалюють повністю. За другим (двоступеневим) — фосфор спочатку відділяють конденсацією,? а потім спалююгь. Розплавлений фосфор подається у форсунки з хромонікелевої сталі і розпилюється повітрям, яке подається з надлишком в два-три рази проти кількості, потрібної для реакції:

2P2 + 5O2 = 2P2O6.

Надлишок повітря дає змогу уникнути утворення нижчих оксидів фосфору. Кількість води, що впорскується для утворення кисло-

48

ти, розраховується так, щоб утворювалась приблизно 90% -на ортофосфорна кислота:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.

Кислота виводиться у гумовані стальні збирачі, футеровані кислототривкими плитами. У башті заввишки 10 м, діаметром 2,5 м виробляють за добу близько 38 т 100%-ної фосфорної кислоти, переробляючи 12 т фосфору.

Окислення фосфору можна вести водяною парою за такими рівняннями реакцій:

P2 + 5H2O = P2O5 + 5H2,

або

P2 + 8H2O = 2H3PO4 + 5H2.

Ці процеси відбуваються при високих температурах (близько 1000° C) і наявності каталізаторів. Водень, що утворюється під час окислення фосфору, можна використовувати для виробництва NH3. Виробництво фосфорної кислоти термічним способом дає можливість добувати чисту кислоту будь-якої концентрації (до 100%).

Розділ V

ТЕХНОЛОГІЯ СИЛІКАТІВ І В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Технологія силікатів вивчає виробництва, пов'язані з переробкою-піску, глини, вапняку та різних гірських порід і шлаків на керамічні вироби, будівельні, електроізоляційні, вогнетривкі і хімічно стійкі матеріали, різний хімічний і господарський посуд, абразивні матеріали, азбоцементні та інші вироби, які мають велике значення в усіх галузях народного господарства та побуті.

Силікатна промисловість поділяється на ряд самостійних галузей, в яких найважливішими є виробництво кераміки і вогнетривких матеріалів, в'яжучих речовин, скла і ситалів.

Матеріали і вироби силікатної промисловості мають дуже цінні технічні властивості, які зумовлені особливою будовою молекул силікатних мінералів, ^основним структурним елементом яких є тетраедрична група SiO*". Для цієї структури характерна висока міцність зв'язку між іонами SiO2", завдяки чому більшість силікатів мають велику твердість і тугоплавкість. Загальною властивістю більшості силікатів є також хімічна стійкість і вогнетривкість.

Сировинні матеріали для силікатної промисловості в природі дуже поширені у вигляді глини, кварцового піску, вапняку, крейди, доломіту, мергелів, польового шпату, нефеліну та ін. Основною сировиною для силікатної промисловості є кремнезем, його природні гідрати та сполуки з оксидами алюмінію, лужних і лужноземельних металів. Кремнезем буває в кристалічному вигляді — кварцит, кварцовий

49

пісок та гірський кришталь і в аморфному — діатоміт та трепел. Крім природної сировини у силікатній промисловості застосовуються різні штучні і синтетичні матеріали — сода, бура, сульфат натрію, оксиди металів, відходи металургійних і хімічних виробництв (шлаки, сланцева зола, шлам глиноземного виробництва та ін.).
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама