Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 69

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 122 >> Следующая


Для захисту від нейтронів використовують речовини з малою атомною масою. Чим більше їх у захисному матеріалі, тим менший шар потрібний для захисту від нейтронів. Тому для захисту від швидких нейтронів використовують речовини, в яких міститься водень (вода, бетон, парафін, руда, пісок, графіт тощо). Коли ж розміри і маса захисного матеріалу мають бути невеликими, використовують свинець, залізо, графіт, бор, кадмій та ін.

Контроль виробництва і техніка безпеки. При роботі з радіоактивними матеріалами та під час експлуатації реакторів слід суворо додержуватися спеціальних правил техніки безпеки щодо захисту обслуговуючого персоналу від дії радіоактивного випромінювання. Велике

145

значення має контроль виробництва, для чого обслуговуючий персонал повинен мати індивідуальні дозиметричні прилади, що контролюють дозу випромінювання. У всіх приміщеннях, зв'язаних з роботою реактора, встановлюють прилади, які визначають чистоту повітря та інтенсивність випромінювання. Найбільш небезпечним для людини є внутрішнє випромінювання, яке потрапляє в організм людини через дихальні шляхи або з їжею. Тому припустимі дози внутрішнього випромінювання в сотні разів менші, ніж зовнішнього.

Для контролю радіоактивного випромінювання застосовують спеціальні реєструючі прилади, наприклад лічильник Гейгера, пропорційні лічильники, іонізаційні камери тощо. Принцип дії усіх приладів грунтується на здатності випромінювання іонізувати гази. Під час проходжэння чгрез газ a-, ?- або у-частинок утворюються іонізовані атоми газу, які при різниці потенціалів на електродах починають рухатися до відповідного електрода залежно від знака заряду. При цьому на електричній схемі приладу виникає імпульс струму, який підсилюється і подається на сигнальні прилади.

Нейтрони реєструють, використовуючи ядра віддачі, які виникають при стиканні нейтрона з легким ядром. Ядра віддачі іонізують атоми газу, і в електричній схемі приладу виникає імпульс струму. Для реєстрації нейтронів використовують також ядерні реакції з нейтронами, в яких утворюються заряджені частинки, що зумовлюють іонізацію газу.

Реєструючі прилади застосовують для керування і захисту реактора, технологічного контролю основних і допоміжних пристроїв, в яких може виникнути радіоактивне випромінювання, а також для контролю роботи тепловиділюючих елементів, радіоактивності води і газів.

Особи, які мають справу з радіоактивними речовинами або матеріалами, повинні бути відділені від них захисною стінкою і працювати, використовуючи «механічні руки»— маніпулятори, за роботою яких ведуть спостереження через перископ, товсте захисне скло або телевізор. Більшість маніпуляторів складається з двох самостійних механізмів (для кожної руки), які точно повторюють рухи рук. Кожний механізм в свою чергу підрозділяється на командний і виконавчий. В електронних маніпуляторах виконавча рука оперує предметами великої маси. При роботі з ядерним паливом користуються металічними і плексигласовими рукавичними шафами з товстих чавунних плит, обшитих свинцем і обладнаних маніпуляторами. Використовують також настільні і пересувні захисні екрани.

Радіоактивні речовини, що утворюються при роботі реактора, слід видаляти з приміщення, в якому він розміщений, а гази викидаються завдяки вентиляції через фільтри в атмосферу. Із будівництвом атомних електростанцій виникла потреба видалення і заховування радіоактивних відходів ядерних реакторів. Найбільш безпечно і зручно проводити заховування відходів у твердому стані або у вигляді дуже концентрованих розчинів в досить щільному і не проникному для рідини грунті, в малонаселений місцевості або пустепі r найбільш глибоких місцях морів і океанів.

14

Розділ IX

ПЕРЕРОБКА ТВЕРДОГО ПАЛИВА

§ 1. ВИДИ ПАЛИВА ТА МЕТОДИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Паливом називається горюча речовина, основною складовою частиною якої є вуглець та водень, при згорянні яких виділяється тепло.

Природні види палива за агрегатним станом поділяють на три групи: тверде (деревина, торф, горючі сланці, буре та кам'яне вугілля), рідке (нафта), газоподібне (природний та попутний гази). Тверде паливо характеризується вмістом горючих компонентів (вуглецю і водню), золи та гігроскопічної вологи. Горючі компоненти містяться в ньому у різних формах залежно від часу утворення. Основними компонентами деревини є целюлоза (гексазани — (СвН10О5)л), геміцелюлоза (пентазани — (С,Н804)я) і лігнін (містить ароматичні вуглеводні з боковими ланцюгами оксо-, гідроксо- та метоксогруп).

Інші види твердого палива — це продукти розкладання деревини і рослин. За хімічним складом твердого палива можна визначити його вік: чим паливо старіше, тим менше в ньому органічних речовин, оскільки процес утворення палива супроводжується розподілом водню між органічними речовинами так, що утворюються леткі, багаті на водень сполуки, які видаляються, а залишок збагачується вуглецем.

Природне тверде паливо містить багато цінних речовин, вартість яких часто перевищує вартість тепла, утвореного при згорянні всього палива. Тому в сучасній промисловості всі види твердого палива не спалюють без попередньої його переробки.
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама