Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 8

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 122 >> Следующая


/Аміанна селітра утворюється внаслідок нейтралізації надлишку 44==~ff%-Horo розчину HNO3 аміаком:

NH3 + HNO3 = NH4NO3 + 148,6 кДж.

Тепло реакції використовується для випаровування води з розчину аміачної селітри, що утворюється в апараті-нейтралізаторі / (рис. 6). Утворена при цьому сокова пара випускається з апарата через уловлювач 2. З нейтралізатора розчин аміачної селітри надходить у до-, нейтралізатор^^, куди для остаточної нейтралізації добавляють NH,. Розчин, що містить невеликий надлишок NH3 і приблизно 64% NH4NO3, перекачується з донейтралізатора у випарний апарат 4, який працює під тиском 212—266 • 102 Па. Щоб зменшити злежува-ність селітри, концентрований плав з вмістом 98—98,5% NH4NO3 у башті 6 гранулюється. Його подають у відцентровий гранулятор 5, закріплений під стелею башти, висота якої досягає 25 м, а діаметр — 16 м, де розбризкується повсьощ^об'ему башти. Під час падіння сіль охолоджується і підсушується зустрічним повітрям. Утворені гра-, нули падають у бункер S, з якого потрапляють на транспортер7/ Готову продукцію фасують у паперові п'ятишарові бітумізоВЗйТ мішки (по 42—48 кг).

Для удобрення кислих грунтів застосовують вапняно-аміачну селітру, яку виготовляють сплавлянням NH4NO3 з розмеленим вапном або крейдою.

Одностадійний (без випарювання води) спосіб виробництва аміачної селітри грунтується на швидкій взаємодії в реакторі під тиском до 4 • 105 Па заздалегідь нагрітих у теплообмінниках NH3 і 60%-ного розчину HNO3. Рідка емульсія після реактора розділяється

19

всепараторі і плав, в якому міститься 97—Q8% NH4NO3, подається на гранулювання.

Виробництво карбаміду (сечовини). Карбамід CO(NH2)2 містить 46,6% N2 і є найбільш концентрованим азотним добривом, яке повністю засвоюється рослинами. Карбамід застосовують для позакореневого підживлення рослин у вигляді 1%-ного водного розчину і як рідке добриво у вигляді аміакатів, а також при відгодівлі тварин. У шлунку жуйних тварин є мікроорганізми, які з азоту карбаміду і вуглеводнів їжі синтезують білкові речовини, що легко засвоюються. Карбамід є також цінним напівпродуктом для багатьох синтезів, його широко застосовують у фармацевтичній промисловості (снотворні препарати — веронал, бромурал та інші похідні карбаміду), для виробництва сечовиноформальдегідних полімерів, для очищення нафтопродуктів. Карбамід і його похідні застосовують для стабілізації вибухових речовин, у виробництві целулоїду, органічного скла, як замінники шелаку, як висококонцентровані азотні добрива.

Карбамід — тверда речовина, кристалізується у вигляді досить великих, безбарвних, плоских, добре розчинних у воді кристалів. Технічний продукт має білий або жовтуватий колір. При нагріванні його водних розчинів вище 80° C карбамід гідролізує і перетворю-«ться на карбамат амонію:

CO(NH2)2 + H2O = NH4O-CO-NH2,

який в дуже розведеному розчині повністю перетворюється на (NH4J2CO3. При нагріванні водних розчинів карбаміду одночасно з гідролізом відбувається розкладання його з виділенням NH3 і утворенням біурету:

2CO(NH2)2 = NH3 + H2N-CO-NH-CO-NH2,

•який шкідливо впливає на рослини.

Карбамід мало гігроскопічний і майже не злежується. В сільському господарстві застосовують гранульований карбамід. Кристалічний продукт (марки А і Б) виготовляють для технічних потреб.

Карбамід утворюється при взаємодії CO2 з великим порівняно із стехіометричним надлишком NH3 при 185—200° C і при тиску до 200 • 105 Па. Це оборотний процес, який відбувається за такою схемою:

2NH3 + CO2 CO(NH2)2 + H2O.

Процес має дві стадії:

а) утворення карбамату амонію:

2NH3 + CO2 5=t NH4O-CO-NH2 + 159,1 кДж;

б) дегідратація карбамату амонію:

NH4O-CO-NH2 5=± CO(NH2), + H2O — 285 кДж. (3)

В рідкій фазі дегідратація карбамату амонію прискорюється, тому для оптимального виходу карбаміду необхідно, щоб карбамат амонію був у розплавленому стані. Добування карбаміду — це гетерогенний

20

Конденсат Карбамід

Рис. 7. Схема виробництва сечовини.

процес у системі Г—Р, що відбувається в кінетичній області. Швидкість його обмежується найбільш повільною стадією гідролізу кар-бамату. На рівновагу і швидкість реакції впливають тиск, температура і склад системи. Із збільшенням тиску вихід карбаміду зростає. Вихід його можна збільшити, застосувавши надлишок NH3 порівняно із стехіометричним. Надлишок NH3 запобігає утворенню побічних продуктів гідролізу карбамату і зміщує рівновагу реакції (3) у бік утворення карбаміду.

Сировиною для виробництва карбаміду є рідкий синтетичний NH3 і газоподібний діоксид вуглецю (вміст CO2 близько 95%). Діоксид вуглецю добувають випаленням вапняку або використовують експан-зерний газ, який утворюється при очищенні азотоводневої суміші від CO2.

Для виробництва карбаміду застосовують дві технологічні схеми. За однією з них процес відбувається при 2—4-кратному порівняно із стехіометричним надлишку NH3, в результаті чого утворюється розчин карбаміду в NH3, який використовують для виробництва складних добрив. За другою схемою надлишок NH3 порівняно невеликий і утворюється чистий карбамід.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама